Infobijeenkomst Verpleegkunde

Wil je meer weten over de flexibele deeltijdstudie Verpleegkunde en hoe dit er voor jou persoonlijk uit kan zien? Tijdens onze Infobijeenkomsten maak je kennis met de opleiding en de mogelijkheden van flexibel studeren. Na afloop is er gelegenheid om al jouw vragen te stellen aan de aanwezige docenten.

NHL Stenden studenten

Programma

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst staan we kort stil bij de opbouw van de opleiding en de inrichting van de contactdagen. Daarnaast komen flexibel studeren, de mogelijkheden om te starten zonder werk- of stageplek en het nut van de werkplek bij deze vorm van studeren aan bod. In het tweede deel is er ruimte voor het stellen van specifieke vragen.

Waar en wanneer?

Dinsdag 26 juni

15.30 – 17.00 uur

Locatie: Leeuwarden

Aanmelden

Kom naar een van onze Infobijeenkomsten en zet de volgende stap richting het vinden van een deeltijdstudie die aansluit bij jouw werk- en privésituatie.