Afbeelding
Studenten met VR bril

Lezing Spelend leren in de zorg - serious games en simulaties

Van het oefenen van verpleegtechnische handelingen tot het voeren van een gesprek met een patiënt, cliënt of naaste. Steeds vaker oefenen zorgprofessionals dit soort vaardigheden met behulp van digitale simulaties. De zorg heeft te maken met enorme uitdagingen zoals vergrijzing, ontgroening en krimp. Hoe kan het doen van ‘spelletjes’ daar een positieve bijdrage in leveren? 

Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de kansen die serious games en simulaties bieden, juist als de uitdagingen groot zijn. Hoe kun je (toekomstige zorg)professionals een avontuur laten beleven waar ze ook nog iets van leren? De vraag naar simulatieonderwijs in zorg en welzijn groeit. Aan de hand van theoretische inzichten en praktische voorbeelden geeft Gijs Terlouw, associate lector Health Innovation & Simulation Learning aan NHL Stenden Hogeschool, een inkijkje in spelend leren in de zorg. Maar daar blijft het niet bij. Sarah Walburg, Daniël Brinckman en Marije Hogeterp, betrokken bij het project Future Proof Nurses van NHL Stenden, nemen ons mee in de praktijk van simulatieleren. Meld je aan en ervaar deze veelbelovende technologische ontwikkeling zelf!  

Future Proof Nurses: simulerend naar de verpleegkundige van de toekomst

De zorg staat door maatschappelijke en medische ontwikkelingen voor grote uitdagingen. Behoud van zorgpersoneel is van groot belang. Om toekomstbestendige verpleegkundigen op te leiden blijken (digitale) simulaties van meerwaarde. Dit staat centraal bij ‘Future proof nurses’, het project waarmee NHL Stenden in 2023 de Nederlandse Onderwijspremie won. Studenten oefenen onder andere met behulp van virtual reality verpleegkundige scenario's om hun klinisch redeneren te verbeteren en volgen empathie trainingen om te ervaren hoe het is om aandoeningen zoals dementie te hebben. En nu heb jij de kans om dit ook te ervaren tijdens deze interactieve Studium Generale Leeuwarden lezing op dinsdag 8 oktober!

Programma

  • 19.30 uur: inloop
  • 20.00 uur: start lezing

De lezing is gratis bij te wonen, wel vragen we je een kaartje te reserveren i.v.m. het aantal beschikbare plekken. 

Afbeelding
Calender
Datum

8 oktober 2024

Afbeelding
Tijd
Tijd

19.30-21.30 uur

Afbeelding
Locatie
Locatie

Rengerslaan 10, 8917 DD Leeuwarden