Masterclass: Intern begeleider, schoolleider en de kwaliteit van de school: nu en in de toekomst

Tijdens deze exclusieve masterclass nemen Drs. Luc Greven en Vivian van Alem je mee in de actuele ontwikkelingen rondom kwaliteit in de basisschool.

Aanmelden voor deze masterclass is niet meer mogelijk

In de bijeenkomst, bestaande uit twee lezingen, dialoog en diner, reiken beide experts je een werkconcept en concrete handvaten aan. Schoolleider en intern begeleider onderzoeken de kracht en rol van de ib-er als kwaliteitscoördinator voor de leraar, schoolleider en het team. 

Kosten

De kosten voor deze masterclass zijn 125 euro en dit is inclusief buffet.  Je ontvangt een factuur op het opgegeven e-mailadres. Wees er snel bij, want er is beperkt plek. 

Heb je vragen of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met ecno@nhlstenden.com.  

Programma 

17.00 uur

Inleiding door Dr. Luc Greven*: De intern begeleider en de kwaliteit van de school  

Thema’s die aan bod komen: 

 • De intern begeleider als kwaliteitscoördinator? Leercoördinator, zorgregisseur en….  
 • De leraar staat centraal bij de ontwikkeling van de kwaliteit van de school?  
 • Hoe verrijken we de leeromgeving van de leraar dan?  
 • Wat remt, wat biedt kansen?  
 • De rol van de intern begeleider? 
 • En de schoolleider dan? 
 •  De route van de intern begeleider van eenzame fietser, naar passagier op de tandem met de schoolleider, naar ……op de bierfiets.  
 • De intern begeleider werkt idealiter met 10 principes. Waar ligt de kracht, waar moeten ze nog aan werken, welke principes kun je van je af organiseren?  
 • Rollen voor de intern begeleider: de intern begeleider kan uit meerdere rollen kiezen. Maar sommige brengen valkuilen mee: 
 • Bij welke rol ligt de voorkeur?  
 • Hoe reageert het team daarop?  
 • Welke rollen passen bij de principes? 

* Drs. Luc F. Greven was o.a. directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht), leraar en directeur in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, hogeschooldocent en wethouder met onderwijs in zijn portefeuille. Hij schreef eerder het boek 'De 9 principes van de excellente schoolleider;.  

17.30 uur

Korte dialoog 

17.45 – 18.30 uur

Buffet 

18.30 uur

Masterclass Vivian van Alem: De intern begeleider als kwaliteitscoördinator: welke rol past?  

Thema’s die aan bod komen:  

 • Een veranderend perspectief: hoe verleg je de focus van curatief naar preventief werken?  
 • Van visie naar professionele standaarden: hoe ondersteunt de IB’er de vertaling in leerkracht handelen?  
 • Onderzoek je eigen rolinvulling als IB’er:  
 • Wat is je taak? Wat vraagt de schoolcontext?  
 • Welke competenties zijn nodig (en waar is overlap met de schoolleider)?  
 • Welke competenties en talenten heb je zelf en welke wil je verder ontwikkelen?  
 • De schoolleider en intern begeleider samen in dialoog: op welke fiets zitten wij? 

Vivian van Alem werkt als adviseur en procesbegeleider samen met scholen en schoolbesturen aan het versterken van hun onderwijskwaliteit. Zij is hoofdredacteur van het Tijdschrift Intern Begeleiders (TIB) en schreef in 2022 het handboek ‘Wegwijzer voor de intern begeleider’. 

19.00 uur

Panelgesprek 

19.30 uur

Afsluiting