NHL Stendenkoor: Ode aan de dieren

Onder leiding van dirigent Hans de Wilde treedt het NHL Stendenkoor samen met het St. Vitus kinder- en jeugdkoor uit Leeuwarden op tijdens CityProms 2024.

Ode aan de dieren 

van Annie M.G. Schmidt 

Dit jaar staat CityProms in het teken van dieren. Het NHL Stendenkoor geeft op unieke wijze invulling aan dit thema. Onder leiding van dirigent Hans de Wilde zal het koor, in samenwerking met het St. Vitus kinder- en jeugdkoor uit Leeuwarden, een specifieke reeks liederen uitvoeren die door Annie M.G. Schmidt geschreven en door Harry Bannink gecomponeerd zijn. Zo zullen er liedjes uit onder andere de populaire serie ‘Ja zuster, nee zuster’ klinken. In al deze liederen spelen dieren een rol. Deze ‘Ode aan de dieren’ zal muzikaal begeleid worden door een combo bestaande uit Johan Bijhold achter de piano, Joost van Schaik op de drums en contrabassist Oeds Bouwsma. 

 

Het concert wordt op 29 juni 2024 twee keer uitgevoerd, om 16.30 uur en om 20.00 uur in de Grote Kerk te Leeuwarden. De entree is gratis. 

Het belooft een feest (van herkenning) te worden voor jong en oud. 

Meer info NHL Stendenkoor