Online Eindsymposium Interreg-Projekt “Vital Regions”

Hoe houd je een regio waar steeds meer ouderen wonen en jongeren wegtrekken tóch vitaal? Het is de vraag waar onderzoekers in het programma Vital Regions InterReg VA Deutschland-Nederland zich de afgelopen vier jaar over hebben gebogen. Aan de interregionale samenwerking tussen diverse hogescholen en MKB-bedrijven in de Noordelijke grensregio, komt na vier jaar een eind.

Op dit symposium kijken we terug op vier jaar Nederlands - Duitse samenwerking. En we kijken naar de toekomst: Welke projecten zullen in INTERREG VI (2021 tot 2027) mogelijk zijn?

Voor wie

Zorgaanbieders, zorgmedewerkers, ondernemers, woonadviseurs

Wanneer

Donderdag 22 april van 10.00 - 12.30 uur

Waar

Online livestream

Over InterReg VA Deutschland-Nederland

In Noord-Nederland en Noord-West-Duitsland is al enige tijd ontgroening en vergrijzing gaande met als gevolg krimp in deze regio’s. Hierdoor komt het voorzieningenniveau onder druk te staan; onder anderen op het gebied van de gezondheidszorg. Er wordt in toenemende mate beroep gedaan op de zelfredzaamheid van bewoners en informele zorg. Voor Drenthe en Emsland is het een uitdaging om met name oudere bewoners, zo goed mogelijk te ondersteunen om lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Technologische innovaties spelen hierbij een cruciale rol.

Het project ‘Vital Regions’ richt zich op versterken van de eHealth sector in de grensregio middels het realiseren van ‘Vitale, belevingsrijke, zelfredzame dorpsgemeenschappen’. Deze Vitale, belevingsrijke, zelfredzame dorpsgemeenschappen bieden het regionale MKB de unieke mogelijkheid product innovaties in real-life pilots te testen om op deze manier te laatste ontwikkelingsstappen te kunnen zetten en gedegen business cases voor de daadwerkelijke markt introductie te kunnen ontwikkelen.