Oriëntatie Ateliers

Het Oriëntatie Atelier is een activiteit voor leerlingen van havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6. Door deel te nemen aan het Oriëntatieatelier kunnen zij zich breder oriënteren op een vervolgstudie aan het hbo.  

Het Oriëntatie Atelier bestaat uit 5 bijeenkomsten op donderdagmiddag van 14.30 uur tot 17.00 uur en wordt verzorgd door een docent van de betreffende opleiding. Tijdens de bijeenkomsten wordt er uitgebreide informatie gegeven over de opleiding en gaan de leerlingen ervaren wat studeren aan het hbo inhoudt door middel van de werkvorm Design Based Education. Dit houdt in dat leerlingen gericht gaan werken met een vraagstuk uit de praktijk. Ze gaan aan de slag met onderzoek, analyseren, schrijven en reflecteren.  

Het doel van de 5 bijeenkomsten is dat de leerlingen een goed beeld krijgen van de opleiding, het werkveld en de werkvorm op het hbo zodat ze een gerichte keuze kunnen maken voor hun vervolgstudie. 

Welke Oriëntatie Ateliers zijn er? 

NHL Stenden biedt 5 verschillende Oriëntatieateliers aan. Elk Oriëntatieatelier wordt 4 keer per jaar aangeboden en bestaat uit 5 bijeenkomsten van 14.30 tot 17.00 uur  

  • Oriëntatie Atelier Ondernemerschap en Retail Management 

  • Oriëntatie Atelier Commerciële Economie 

  • Oriëntatie Atelier Hospitality Management 

  • Oriëntatie Atelier Financiële opleidingen 

Data 

periode 4: 20 april, 11 mei, 25 mei, 8 juni, 22 juni 

Tijdstip: 14.30 – 17.00 uur 

Aanmelden kan tot 6 april.

Meer informatie? 

Heb je vragen, neem dan gerust contact via mailadres orientatieateliers@nhlstenden.com 

Deelnemen? 

Wil je je leerlingen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan één van de Oriëntatie Ateliers?

Meld je dan hier aan

Aanmelden kan tot 6 april.

Na aanmelding krijg je binnen 1 week meer informatie toegestuurd. 

Ben je leerling en wil je graag deelnemen aan één van de Oriëntatie Ateliers? Neem dan contact op met je decaan.