Proefstuderen Social Work

Heb je nog twijfels en vragen kom dan nog proefstuderen voor de zomervakantie! 

Wanneer? 

  • 13 juni 2024

Programma 

  • Ontvangst en kennismaking
  • Uitleg propedeutische fase
  • College ontwikkelingspsychopathologie
  • Werkcollege gesprekstechnieken
  • Pauze  
  • Werkcollege Diversiteit / multiculturele samenleving 
  • Tips en tops 
  • Einde