Succesverhalen van opmerkzaamheid in persoonsgerichte zorg

Op deze middag delen we de resultaten van het verkennend onderzoek naar de ervaringsdeskundigheid van zorgverleners in de zorg voor mensen met dementie. Zorgverleners passen vaak onbewust hun kennis toe. Dit betreft kennis over hoe zij de persoon met dementie kennen, over goede benaderingswijzen, en kennis vanuit hun eigen intuïtie. 

Op basis van observaties, ‘think aloud’-interviews en focusgroepen is er een prototype kaartspel ‘Doe en Deel’ als hulpmiddel ontwikkeld waarmee zorgverleners kunnen leren van hun eigen successen. Aan dit kaartspel wordt ook aandacht besteed. 

Partners

Het project werd in 2022 gerealiseerd dankzij een Kiemsubsidie in een samenwerkingsverband tussen de KwadrantGroep, Lectoraat Verpleegkundig Leiderschap & Onderzoek voor Goede zorg, Studio Maki, Talma-lectoraat Wonen, welzijn en zorg op hoge leeftijd en de Friese Poort/Friesland College.