Afbeelding
Leiderschap & Identiteit in het verpleegkundig domein
Afbeelding
Leiderschap & Identiteit in het verpleegkundig domein

Symposium Samen Sterk: interprofessioneel samenwerken en samen leren

Op woensdag 5 oktober 2022 organiseren ZuidOostZorg en NHL Stenden Hogeschool van 14.30 tot 18.30 uur het symposium: ‘Samen Sterk, interprofessioneel samen werken en samen leren’ voor en door verpleegkundigen en verzorgenden in de Noordelijke regio. In speeddates en workshops gaan we met elkaar in gesprek over de belangrijke rol die we hebben in de noodzakelijke verandering naar interprofessioneel samenwerken.

Afbeelding
Logo
ZuidOostZorg

We doen het samen

Leeuwarden is local hub voor Internationaal congres Future proof nursing

Met het symposium sluiten we aan op het congres ‘Future proof Nursing’ en volgen we online de Internationale (Nederlands ondertitelde) lezing van Claudia Maier over de interprofessionele skillmix.

Interprofessioneel samenwerken

In de dagelijkse praktijk van zorgverleners lijkt samenwerken met andere professionals vanzelfsprekend. Toch is interprofessioneel samenwerken en van elkaar leren niet altijd makkelijk. Wat zijn daarin succesfactoren: wat kun je doen om de samenwerking voor iedereen goed te laten verlopen? Wat is het belang van de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden in het interprofessioneel werken? Hoe beïnvloedt onze beroepsidentiteit de samenwerking met anderen? Wat is het verschil tussen interprofessioneel en multidisciplinair samenwerken?

Deze vragen staan centraal op dit symposium waar studenten en professionals elkaar ontmoeten.

Meld je snel aan!

Programma

Locatie: NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 10
Woensdag 5 oktober – 14.30 tot 18.30 uur

* Voor deelnemers van zorginstellingen: registerpunten kunnen worden aangevraagd wanneer de accreditatie aanvraag is goedgekeurd.