Symposium Veerkracht rondom ziekenhuisopnames

Zo help je een patiënt fit te zijn

Hoe kunnen we samen met de patiënt aan zijn fysieke en mentale fitheid werken en daarmee zorgen voor beter en sneller herstel van een ziekenhuisopname? Op die vraag krijg je antwoord tijdens het symposium Veerkracht rondom ziekenhuisopnames. 
 
Het symposium wordt georganiseerd door lector Geert van der Sluis en FAITH Research. Aanleiding is dat Geert van der Sluis 24 oktober 2022 officieel is geïnstalleerd als lector Functioneren en participeren rondom ziekenhuisopnames. 

Afbeelding
Geert-Symposium-Veerkracht-rondom-ziekenhuisopnames

Programma

12.30 - 13.00 uur Inloop 
 
13.00 - 13.10 uur     
Welkom door Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter Raad van Bestuur ziekenhuis Nij Smellinghe 
 
13.10 - 13.20 uur     
Opening door dagvoorzitter Job van 't Veer, lector Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn en werkzaam als docent bij de master Health Innovation van NHL Stenden Hogeschool  
 
13.20 - 13.50 uur     
Professionele identiteit en zeggenschap  - Evelyn Finnema, hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs en lector Verpleegkundige Diagnostiek en verbonden aan het Talmalectoraat van NHL Stenden
 
Voor iedereen die werkt in de zorg. Wat is een professional? En waarom is het belangrijk dat je dit weet? Wat is je professionele identiteit? En waarom is dit juist in deze tijd belangrijk? En waarom is zeggenschap belangrijk? En hoe kun je hier invulling aan geven met elkaar? Deze en andere vragen staan centraal in de presentatie: professionele identiteit en zeggenschap 
 
13.50 - 14.05 uur  
De beleving van de zorgvrager  - Gesprek met Job van 't Veer 
 
14.05 - 14.15 uur  
Boodschap voor toekomstige zorg - Job van 't Veer reageert op de input van de eerdere sprekersop mogelijkheden tot inrichting van de zorg 
 
14.15 - 14.45 uur  
Passende zorg en prehabilitatie - Job van 't Veer in gesprek met Geert van der Sluis en Sanne Smulders, docent-onderzoeker bij de HBO-Verpleegkunde opleiding van de NHL Stenden Hogeschool. 
 
Hoe leveren de fysiotherapeut en de verpleegkundige passende zorg aan een zorgvrager en diens naasten rondom opnames in de intramurale setting en gespecialiseerde zorg in een extramurale setting?Door vroegtijdig de veerkracht van zorgvragers te inventariseren en met pre- en post operatieve interventies, die aansluiten bij de wensen en behoeften van zorgvragers, willen Geert en Sanne de impact van een operatieve ingreep op het functioneren van zorgvragers verminderen en daarmee de capaciteiten en mogelijkheden van zorgvragers vergroten. De zorgzwaarte in de thuissituatie neemt toe, wat inhoudt dat er een verschuiving van hoog complexe zorg naar de extramurale setting plaatsvindt. Wat betekent dit voor de professional, de zorgvrager en diens naasten. 

14.45 - 15.05 uur Pauze 

15.05 - 15.25 uur  
Onderzoek met de voeten in de klei: Twee mooie voorbeelden van toegepast wetenschappelijk onderzoek in Nij Smellinghe, Wim van Houtert en Daniël Strijbos, fysiotherapeuten bij Nij Smellinghe 
 
15.25 - 15.50 uur 
Passende zorg: innovatie en co-creatie in het herstelproces na intensive care opname, Lise Beumeler, senior onderzoeker bij het Medisch Centrum Leeuwarden en postdoc bij de RUG/Campus Fryslân. 

Lise vertelt over passende zorg na Intensive Care (IC) opname en hoe innovatie en co-creatie hieraan bijdragen. Ze bespreekt hoe innovatieve technologieën en benaderingen van zorg de samenwerking tussen zorgverleners, patiënten en hun naasten bevorderen. De centrale vraag tijdens deze presentatie is: Hoe geven we hen, nu en in de toekomst, een stem in het herstelproces? 

15.50 - 16.20 uur  
Fit worden voor een operatie: eerste ervaringen met een hometrainer bij de patiënt thuis, Joost Klaase, hoofd van de afdeling Hepato-Pancreato-Biliaire Chirurgie en Lever Transplantatie van het UMCG en Hoogleraar Chirurgie aan de RUG met als leeropdracht 'Optimalisatie van perioperatieve zorg. 

Joost Klaase gaat in op optimalisatie van patiëntgebonden (deels) modificeerbare risicofactoren in de wachttijd voor operatie. Denk hierbij aan het verbeteren van fysieke fitheid, voedingstoestand en mentale weerbaarheid. Omdat het voor de fysiek kwetsbare patiënt om allerlei redenen vaak moeilijk is om de fysiotherapeut te bezoeken werd een (semi)gesuperviseerd thuistrain programma ontwikkeld voorafgaand aan lever- en alvleesklieroperaties. In deze presentatie gaat Joost de ervaringen hiermee delen. 
 
16.20 - 16.30 uur  
Terugkijken en afsluiten met de zorgvrager en Job van 't Veer 
 
16.30 - 17.15 uur Afsluitende borrel 

Meer informatie over de sprekers 

Dagvoorzitter Job van 't Veer is lector Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn bij NHL Stenden Hogeschool en houdt zich met name bezig met de vraag hoe technologische toepassingen op een zinvolle manier in de praktijk ingezet kunnen worden. Hij is verbonden aan de Master Health Innovation en is co-programmaleider van FAITH Research. 

Evelyn Finnema is werkzaam als hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs bij het Universitair Medisch Centrum Groningen en lector bij zowel de Hanzehogeschool als NHL Stenden Hogeschool. Deze functies combineert zij met de rol van Chief Nursing Officer bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Evelyn is op het thema onderzoek verbonden aan FAITH Research. Alles vanuit de ambitie een bijdrage te leveren aan het versterken van de verpleegkundige beroepspraktijk, het verpleegkundig onderwijs en verplegingswetenschap.  

Geert van der Sluis startte zijn loopbaan als fysiotherapeut en is nu werkzaam als programmamanager onderzoek en innovatie bij ziekenhuis Nij Smellinghe en lector 'Functioneren en participeren rondom ziekenhuisopnames' aan de Hanzehogeschool Groningen. Geert is op het thema perioperatieve zorg en onderzoek verbonden aan FAITH research. 

Sanne Smulders is werkzaam als docent-onderzoeker bij de HBO-Verpleegkunde opleiding van de NHL Stenden Hogeschool. Als onderzoeker is zij verbonden aan het Talmalectoraat wat zich buigt over Wonen, Welzijn en Zorg van (kwetsbare)ouderen. Ze heeft jarenlang zelf als verpleegkundige en verpleegkundig specialist AGZ in verschillende (academische) ziekenhuizen gewerkt. Integrale en passende zorg, in relatie tot de positionering en profilering van de verpleegkundige beroepsgroep vormen voor haar de basisprincipes in de uitvoering van haar werkzaamheden.  

Wim van Houtert en Daniël Strijbos werken beide als fysiotherapeut in Nij Smellinghe en doen promotieonderzoek naar een zorgverbeteringstraject op de afdeling Orthopedie onder begeleiding van Geert van der Sluis. 

Lise Beumeler is senior onderzoeker bij het Medisch Centrum Leeuwarden en postdoc bij de RUG/Campus Fryslân. Samen met het team van de nazorgpoli doet ze onderzoek naar het ontwikkelen van toekomstbestendige herstelzorg voor patiënten en naasten. Daarnaast is ze betrokken bij ziekenhuisbrede en regiospecifieke projecten op het gebied van (verbeteren van) beleefde gezondheid. 

Joost Klaaseis hoofd van de afdeling Hepato-Pancreato-Biliaire Chirurgie en Lever Transplantatie van het UMCG en Hoogleraar Chirurgie aan de RUG met als leeropdracht 'Optimalisatie van perioperatieve zorg'. Zijn aandachtsgebieden zijn prehabilitatie en minimaal invasie laparoscopische HPB-chirurgie. 

Meld je aan via dit formulier.

Afbeelding
Symposium Veerkracht rondom ziekenhuisopnames