Afbeelding
ad-service-welzijn-en-zorg-vt-lwd-emmen
Afbeelding
ad-service-welzijn-en-zorg-vt-lwd-emmen

Voorlichting Ad Service, Welzijn & Zorg, Ad Participatie en Buurtontwikkeling

Voorlichtingsbijeenkomst Ad Service, Welzijn & Zorg voltijd en deeltijd en de Ad Participatie en Buurtontwikkeling deeltijd.

Programma

Geïnteresseerden ontvangen meer inhoudelijke informatie over de opleiding en kunnen vragen stellen aan de aanwezige docenten.