Vormgeven aan duurzaam en inclusief onderwijs

De lectoraten van de onderzoeksgroep Educatie van NHL Stenden Hogeschool nodigen alle collega's van praktijk en onderzoek van harte uit voor het congres “Vormgeven aan duurzaam en inclusief onderwijs – waar onderwijs en onderzoek elkaar ontmoeten” op vrijdag 30 september 2022 in de Kanselarij in Leeuwarden. De kosten voor deelname aan het congres bedragen €50. Deelname voor studenten is gratis.

Thema: vormgeven aan duurzaam en inclusief onderwijs

Er liggen grote uitdagingen op het gebied van duurzaam en inclusief onderwijs. Professionals binnen onderwijs en onderzoek ervaren allemaal deze uitdagingen, zowel binnen als buiten het klaslokaal. De toenemende ongelijkheid geeft reden tot actie: initiatieven voor gelijke onderwijskansen. In de zoektocht naar de oplossing voor deze situatie groeit de aandacht voor inclusief onderwijs en de onderzoeksgroep Educatie wil hier samen met jou aan bijdragen. Daarom de vraag: Hoe kunnen wij vormgeven aan duurzaam en inclusief onderwijs?

Keynote speaker Monique Volman
Keynote Monique Volman, hoogleraar Universiteit van Amsterdam

Kansengelijkheid, inclusie en diversiteit; wat mogen we van scholen verwachten (en wat niet?)

Leerlingen hebben niet allemaal dezelfde kans op een succesvolle schoolloopbaan, ook niet als ze dezelfde (cognitieve) capaciteiten hebben. Dat betekent dat een deel van de leerlingen zich niet kan ontwikkelen naar hun vermogen, en dat er voor de samenleving talent verloren gaat. In deze lezing bespreek ik, op basis van onderzoek, voorbeelden van wat scholen kunnen doen om onbewuste ongelijkheidsversterkende processen te voorkomen en te zorgen dat álle leerlingen hun talenten ontwikkelen. Daarbij pleit ik voor een benadering van kansengelijkheid die zich niet alleen richt op kansen op een zo hoog mogelijk diploma en optimale leerprestaties, maar ook oog heeft voor de kansen die leerlingen op school hebben om een positieve identiteit te ontwikkelen. Dat vraagt om compenseren van wat leerlingen van thuis uit niet hebben meegekregen én waarderen van de diverse kennis, vaardigheden en ervaringen waarover ze wel beschikken. Tegelijkertijd moeten we erkennen dat scholen de ongelijkheid die onderdeel is van onze samenleving niet kunnen compenseren en dat die samenleving ook niet inclusief is, in die zin dat talenten verschillend worden gewaardeerd. In deze lezing verken ik wat dit voor leraren en lerarenopleiders betekent. 

Programma

Tijdstip Activiteit Waar
8.30 Registratie Lounge van de Kanselarij
9.00 - 9.15 Inloop met koffie en thee in het Café
9.15 - 9.30 Plenair ontvangst met muzikale opening
en een welkomstwoord van Jantine Kuijpers,
directeur Academie Primair Onderwijs
in de Grote Zaal
9.30 - 10.15 Keynote: Kansengelijkheid, inclusie en diversiteit;
wat mogen we van scholen verwachten (en wat niet?)

door Monique Volman
in de Grote zaal
10.30 - 11.15 Themasessies over inclusief en duurzaam onderwijs per sector
(meer informatie hieronder)
meerdere locaties
11.15 - 11.45 Pauze in het Café
11.45 - 13.15 Parallelsessie 1 meerdere locaties
13.15 - 14.00 Lunch in het Café
14.00 - 15.30 Parallelsessie 2 meerdere locaties
15.40 - 16.40

Meertalige muziek van Martijje Lubbers
Panelgesprek met studenten, lerarenopleiders, leerkrachten,
deelnemers en de onderzoeksgroep

in de Grote Zaal
16.40 - 16.50

Plenaire afsluiting met een meertalig gedicht
van Sigrid Kingma, dichter van Friesland

in de Grote Zaal
16.50 Borrel en napraten onder het genot van
een hapje, drankje en borrel
in het Café

Themasessies

Hieronder volgt meer informatie over de verschillende themasessies per sector.