Vormgeven aan duurzaam en inclusief onderwijs

De lectoraten van de onderzoeksgroep Educatie van NHL Stenden Hogeschool nodigen alle collega's van praktijk en onderzoek van harte uit voor het congres “Vormgeven aan duurzaam en inclusief onderwijs – waar onderwijs en onderzoek elkaar ontmoeten” op vrijdag 30 september 2022 in Leeuwarden.

Thema: vormgeven aan duurzaam en inclusief onderwijs

Er liggen grote uitdagingen op het gebied van duurzaam en inclusief onderwijs. Professionals binnen onderwijs en onderzoek ervaren allemaal deze uitdagingen, zowel binnen als buiten het klaslokaal. De toenemende ongelijkheid geeft reden tot actie: initiatieven voor gelijke onderwijskansen. In de zoektocht naar de oplossing voor deze situatie groeit de aandacht voor inclusief onderwijs en de onderzoeksgroep Educatie wil hier samen met jou aan bijdragen. Daarom de vraag: Hoe kunnen wij vormgeven aan duurzaam en inclusief onderwijs?

Keynote speaker Monique Volman

Monique Volman

Brainstormen over de grootste uitdagingen in het onderwijs

Tijdens dit congres worden vanuit verschillende perspectieven de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam en inclusief onderwijs gedeeld: zowel uit de praktijk als binnen beleid en onderzoek. Het congres wordt ingeleid door een keynote van spreker Monique Volman, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, getiteld “Kansengelijkheid, inclusie en diversiteit; wat mogen we van scholen verwachten (en wat niet)?” Daarnaast houden de lectoren van de vier lectoraten binnen de onderzoeksgroep specifieke themasessies, variërend van onderwijs bij jonge kinderen tot en met het mbo.

Oproep voor bijdragen

Tijdens het congres worden er panelgesprekken gehouden met studenten, lerarenopleiders, leerkrachten, deelnemers en de onderzoeksgroep. Ook geeft elk lectoraat ruimte voor parallelsessies en posters van collega’s en onderzoekers. Wil jij ook een bijdrage leveren op dit congres? Lees dan meer in de oproep voor bijdragen.

Highlights en planning

  • Indienen van bijdragen tot 1 juni
  • Notificatie van acceptatie op 30 juni
  • Volledige programma en aanmelding beschikbaar op 15 juli
  • Op 30 september gezamenlijke dag in Leeuwarden met lunchwandeling en afsluitende borrel en muziek