Geen diploma, wel (bijna) 21?

Wil je een Associate degree- of Bacheloropleiding volgen, maar heb je geen diploma dat toegang geeft tot deze opleiding? Via een 21+ toelatingsonderzoek kun je mogelijk toch toegelaten worden tot de opleiding van jouw keuze. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint.

Met de 21+ toelatingsprocedure zorg je alleen dat je aan de vooropleidingseisen van een opleiding voldoet. Het kan zijn dat de opleiding die jij wilt doen nog aanvullende inschrijfvoorwaarden heeft, dit kun je controleren op de pagina van de opleiding die je wilt gaan doen. 

De 21+ toelatingsprocedure van alle NHL Stenden-opleidingen bestaat uit drie onderdelen:

  • Capaciteitentest
  • Kennistoets
  • Taaltoets

Je doet eerst de capaciteitentest. Als je die met een voldoende afsluit, kun je de taaltoets en kennistoets maken. Haal je de capaciteitentest niet, dan zal je deze dus eerst moeten herkansen voor je je voor de andere twee onderdelen kunt aanmelden.

Alle onderdelen (capaciteitentest, kennistoets en taaltoets) dienen met een voldoende te worden afgesloten om te slagen voor de 21+ toelatingsprocedure.

Elk onderdeel van de 21+ toelatingsprocedure mag je per studiejaar maximaal twee keer doen. Deelname aan de toetsen is alleen mogelijk op de data die daarvoor zijn vastgesteld. Doe je de toets voor het eerst op het laatst beschikbare toetsmoment binnen het studiejaar, dan is er geen herkansing meer mogelijk.

Studentnummer
Tijdens het aanmelden voor de verschillende onderdelen dien je jouw studentnummer invullen. Je krijgt je studentnummer via de mail, één werkdag nadat je via Studielink een aanmelding voor een opleiding hebt gedaan.

De kosten bedragen €60,- per toets.

De kosten voor de capaciteitentest voldoe je door middel van pinbetaling op de dag dat je de toets maakt.

De kosten voor de taaltoets en de kennistoets voldoe je door middel van een iDeal-betaling, uiterlijk een week voor het gekozen toetsmoment. Uitgebreide informatie over het voldoen van de kosten vind je op www.toelatingstoetsen.nl.

Let op! De betaling voor de taaltoets en de kennistoets moet uiterlijk een week voor het gekozen toetsmoment binnen zijn. Je kunt niet deelnemen als je niet tijdig het volledige bedrag hebt betaald. 

De uitslag van de capaciteitentest wordt binnen een week verstuurd naar het emailadres dat je op het aanmeldformulier hebt opgegeven.

De uitslag van de taal- en kennistoetsen wordt binnen 15 werkdagen verstuurd naar het emailadres dat je op het aanmeldformulier hebt opgegeven.

Als je gezakt bent voor de capaciteitentest, dan mag je niet deelnemen aan de taaltoets en de kennistoets. Je kunt je opnieuw aanmelden voor de capaciteitentest, mits er nog een datum beschikbaar is en je deze test nog niet twee keer hebt gedaan binnen het studiejaar. 

Ben je gezakt voor de taaltoets en/of de kennistoets, dan kun je je opnieuw aanmelden mits er nog een datum beschikbaar is en je de betreffende toets nog geen twee keer hebt gemaakt binnen het studiejaar.

Een studiejaar loopt van 1 september tot 1 september.