Studieopbouw Bachelor Civiele Techniek

De opleiding Civiele Techniek bestaat uit een leerlijn met ‘fundatievakken’ met daarnaast directe toepassing van het geleerde in praktijkopdrachten in zogenoemde ‘ateliers’. In de ateliers werk je aan realistische opdrachten uit de praktijk. Dit doen we volgens de concepten van Design Based Education waarin zelfstandigheid, experimenteren en samen met en van elkaar leren centraal staan. Je bedenkt een oplossing test deze oplossing in modellen en met berekeningen en verbetert en optimaliseert de gekozen oplossing.

De ateliers groeien qua complexiteit en omvang in de loop van de jaren waardoor je het vak en ook jouw specialisme en interessegebied leert kennen. In dit specialisme kun je je door ontwikkelen tot en met het 4e jaar. Een groot deel van het atelier werk je samen in groepen waarin jij je eigen rol ontwikkelt en je dus ook individueel wordt beoordeeld.

Afbeelding
sfeer

Design Based Education

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute. Je werkt in kleine groepen met studenten aan echte vraagstukken. Je experimenteert en test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. Feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren en je ideeën aan te scherpen.

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours!

Lees meer over X-Honours

Stage lopen? Dat doe je vanaf jaar 2

In het tweede jaar loop je een half jaar stage bij een aannemer en in je vierde jaar loop je een stage van een half jaar die aansluit op je afstudeerrichting en op je specialisatie.

Studiebelasting

In het eerste jaar heb je in verhouding veel contacturen. Gemiddeld 28 uren per week. Daarnaast besteed je ca. 12 uren per week aan zelfstudie. Dit kan afhankelijk van je vooropleiding en ambitie meer of minder zijn.
Het aantal contacturen neemt af in de loop van de opleiding. De totale studiebelasting blijft ca. 40 uren per week.

Begeleiding

De begeleiding bestaat uit deskundige docenten die voor een deel ook in de praktijk werken. Onze docenten zijn toegankelijk en helpen je waar nodig individueel met vragen. Daarnaast krijg je een studieloopbaan begeleider (SLB’er) die meedenkt in je studieplanning en je ondersteunt als je vast dreigt te lopen. Ook denkt de SLB’er met je mee in keuzes die je tijdens de opleiding moet maken. Door de relatief kleine opleiding zijn de lijntjes kort en de begeleiding direct en op maat.

Projecten

Van een civieltechnisch ingenieur wordt een hoop creativiteit en teamspirit verwacht. Iedere dag sta je weer voor andere uitdagingen. Daarom werk je bij de opleiding Civiele Techniek – vaak in teamverband – aan realistische praktijkopdrachten.
Afbeelding
Afbeelding

Civiele Techniek

Je ontwerpt een haven compleet met dijken, havenbekkens, wegen, damwanden, waterafvoer, kabels en leidingen, terreinophoging en een bedrijfshal.
Afbeelding
Afbeelding

Ontwerp Wegen

Wegen moeten de verkeersbelasting goed kunnen dragen. Je berekent de fundering en de opbouw van de weg. Wegen moeten zo ingericht zijn dat de verkeersveiligheid optimaal is. Je leert hoe dat moet; je leert een beetje verkeerspsychologie.
Afbeelding
Afbeelding

Ontwerp Constructies

Hoe groot zijn de krachten die op een constructie of een gebouw werken? Hoe groot is bijvoorbeeld de belasting op een brug? Hoeveel verkeer gaat erover en hoe zwaar zijn de zwaarste vrachtauto’s?
Afbeelding
Afbeelding

Multidisciplinair project

Je werkt in multidisciplinaire teams samen aan het ontwerp van een gebiedsontwikkeling of een vraagstuk met betrekking tot riolering en drinkwatersystemen.
Afbeelding
Afbeelding

Activiteiten naast de opleiding

Creatore mundi is de studievereniging van de opleiding. Naast een leuke introductie-activiteit voor de opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke ontwikkeling organiseert de studievereniging tal van avonden en activiteiten.

Onderwijscatalogus

De onderwijscatalogus bevat gedetailleerde informatie over de inhoud van deze opleiding. Zo kun je opleidingen vergelijken en weet je welke onderdelen aan bod komen.