Vaktherapie (Creatieve Therapie)

B Vaktherapie, Bachelor, voltijd

Help je graag andere mensen? Lijkt het je interessant en leuk om mensen met psychische problemen op een kunstzinnige manier te helpen zoals met tekenen, rollenspelen of muziek? Dan is de opleiding Vaktherapie jouw studie!

Vanaf 1 september 2018 is de naam van deze opleiding gewijzigd van 'Creatieve Therapie' naar 'Vaktherapie'. 

 • Je wordt opgeleid tot specialist in de therapievorm drama of beeldend vormen.
 • Je leert hoe je met onderzoek de hulpverlening ondersteunt.
 • Je krijgt veel ruimte om praktijkervaring op te doen.
 • Je werkt samen in kleine groepen aan cases uit de praktijk.
 • De opleiding biedt mogelijkheden voor internationale uitwisseling en stage. 

Wat staat je te wachten?

De opleiding Vaktherapie leert je hoe je mensen met psychische problemen helpt door kunstzinnige middelen te gebruiken en wel met drama of beeldend vormen. 

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019 € 2060,-
 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding Vaktherapie?

Met het hbo-diploma Vaktherapie op zak kun je als zelfstandig creatief therapeut een eigen praktijk starten. Je kunt ook aan de slag in een psychologenpraktijk, het speciaal onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, dagverblijven voor ouderen en organisaties voor speciale doelgroepen. Als creatief therapeut (of vaktherapeuten zoals je ook wel wordt genoemd) kun je ook advies geven bij veranderings- en ontwikkelingsprocessen bij bedrijven. De kracht van de vaktherapeut is dat jij de hulpvrager doelgericht aanzet tot ervaren, vormgeven en handelen.

Specialist in creatieve uitingen

Als creatief therapeut ben je specialist in het herkennen en vertalen van creatieve uitingen.

Je weet hoe je kunstzinnige materialen gericht inzet bij de diagnose en behandeling van cliënten.

Je probeert je cliënten dichter bij zichzelf te laten komen en oplossingen te leren vinden voor iets waarover ze moeilijk kunnen praten.

Je komt verschillende problematieken tegen: vrouwen met anorexia, oorlogsslachtoffers, ouderen met een depressie, slachtofferhulp, kinderen met autisme, gevangenen, mensen met burnout, etc. 

Je kunt aan de slag als:

 • creatief of vaktherapeut bij een psychiatrisch ziekenhuis, in de verslavingszorg, een revalidatiecentrum, een instelling voor verstandelijk gehandicapten, de ouderenzorg, jeugdhulpverlening of het speciaal onderwijs.
 • zelfstandig therapeut met eigen praktijk.
b_vakterapiecreatieve_therapie_sfeer

Benodigd diploma

Voor de opleiding Vaktherapie heb je één van de volgende diploma's en profielen nodig:

Havo
 • C&M;
 • E&M;
 • N&T;
 • N&G.
 • C&M;
 • E&M;
 • N&T;
 • N&G.
 • mbo-domein niveau 4

Ander diploma?

Heb je een diploma dat hier niet vermeld is? Er zijn wellicht toch mogelijkheden om toegelaten te worden. Neem voor meer info contact met ons op via studeren@nhlstenden.com of 058 - 251 34 00.

Geen diploma, wel 21?

Wil je de opleiding volgen, maar heb je niet het vereiste diploma? Dan kun je via een 21+ toelatingsonderzoek mogelijk toch nog toegelaten worden. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint.
Meer over het 21+ toelatingsonderzoek
.

Selectieprocedure

Voor de opleiding Vaktherapie moet je meedoen aan een selectieprocedure. Hiervoor bereid je thuis een opdracht voor en moet je een aantal opdrachten doen in een groep. Bij de selectie kijken we naar hoe goed jij je kunt uitdrukken in een bepaalde therapievorm. Op de inschrijfpagina vind je meer informatie over de selectieprocedure en het aanmelden voor een selectiedag.

studeren_lwd

Studieopbouw Vaktherapie

De opleiding Vaktherapie leer je hoe je mensen met psychische problemen helpt door kunstzinnige middelen te gebruiken en wel met drama of beeldend vormen. Aan het begin van je opleiding kies je voor een van deze therapievormen. Bij beide vormen gaat het om het proces. Coaching, preventie, begeleiding, behandeling en training spelen een belangrijke rol. Ook leer je in de opleiding hoe je met onderzoek je hulpverlening ondersteunt. In vier jaar word je opgeleid tot creatief therapeut en kun je cliënten doelgericht en praktisch behandelen en begeleiden.

Drama

Bij Drama help je mensen al spelend hun problemen te accepteren en te verwerken. Je gebruikt toneelspel, improvisatie, mimiek, beweging, etc. Cliënten gaan hun eigen denk- en gedragspatronen beter begrijpen. Je kunt spel ook inzetten om sociale vaardigheden aan te leren.

Beeldend Vormen

Bij Beeldend Vormen gebruik je beeldende technieken als tekenen, schilderen, boetseren, beeldhouwen en construeren. Dit kan allerlei gevoelens bij een cliënt oproepen. Het kan cliënten ook helpen zichzelf beter te leren kennen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Jaar 1

Kennismaking met werkterrein

In de propedeuse maak je kennis met je toekomstige werkterrein. Je houdt je bezig met gezonde ontwikkeling van de mens in relatie tot de omgeving, stoornissen in de ontwikkeling en het gedrag van de mens, oriëntatie op behandelen binnen vaktherapie. Bij het vak methodiek leer je hoe je de therapievorm kunt toepassen bij cliënten. Al vanaf het eerste moment wordt de praktijk zichtbaar en werk je met realistische casussen en opdrachten/ simulaties.

Verdieping leerstof en stage

Je leert ortho-agogisch en supportief werken. Verder besteed je aandacht aan de re-educatieve en reconstructieve werkwijze en professionaliteit en actualiteit in de hulpverlening. Ook loop je een stage van tien weken in de geestelijke gezondheidszorg of het speciaal onderwijs. Dit kan ook in het buitenland, bijvoorbeeld Duitsland of Finland. Daarnaast neem je deel aan een werkweek. Die van Beeldend Vormen is elk jaar in Italië. De werkweek van Drama is elk jaar ergens anders.

Stage en voorbereiding afstuderen

Het derde en vierde jaar vormen samen vier flexibele blokken waarbij je zelf de keuze hebt waar je mee begint. In jaar drie kies je twee van de onderstaande blokken:

 • Stage
 • Stage en voorbereiding afstudeerportfolio
 • Verdiepende of verbredende minor (zowel binnen als buiten de school)

Vervolg flexibele blokken en afstudeerportfolio

In het vierde jaar volg je het overgebleven flexibele blok. Je sluit dit jaar af met het laatste blok: je afstudeerportfolio.

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Specialisatie

In het derde en/of vierde jaar van je opleiding kun jij je specialiseren door minors te volgen:een vakkenpakket dat je volgt ter verbreding en verdieping van je kennis. Deze minors bereiden je voor op de praktijk en laten zien hoe en waarmee jij je als creatief therapeut kunt onderscheiden van collega's uit andere disciplines. 

De minors van Creatieve Therapie

 • Community Care: op een innovatieve en creatieve manier maatschappelijke vraagstukken verkennen. Dit gaat over nieuwe vormen als E-hulp en het inzetten van apps. En over nieuwe uitdagingen vanuit de wetgeving zoals de WMO en de decentralisaties.
 • Forensisch werken 1 en 2: over forensische hulpverlening, rechtssysteem, criminologische theorieën, persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, analyse van delicten, daders en slachtoffers, etc.
 • Topminor Toekomst in gezondheid: over healthy ageing, economie, arbeid en maatschappij, innovatie en praktijkgericht onderzoek. Voor deze topminor heb je wel voorkennis nodig.

Minors van andere opleidingen: Healthy Careers, Arts and Culture, Het Jonge Kind, Werken in gedwongen kader, etc.

Studeren aan NHL Stenden

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs goed aansluit op de praktijk. Daarom werken we nauw samen met het werkveld. Je werkt met medestudenten in kleine groepen aan opdrachten uit de praktijk. Je leerdoelen staan daarbij centraal. Onze docenten kennen je en begeleiden je daarbij. Zo leer je alle vaardigheden en doe je de kennis op die je straks nodig hebt om als professional het verschil te maken. Alle opleidingen van NHL Stenden werken toe naar Design Based Education (DBE), waarbij co-creatie met het werkveld centraal staat. Dit doe je in kleine groepen van studenten, docenten, onderzoekers, lectoren en professionals uit het werkveld.

Nieuwsgierig hoe de opleiding Creatieve Therapie het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd.