Jan Herman de Boer

Work and present yourself as working

Als kunstenaar probeer ik mensen op een andere manier te laten kijken naar dingen die normaal of zelfs onbenullig lijken en te laten zien dat ze belangrijk of zelfs bijzonder zijn. Binnen mijn afstudeerproject concentreer ik me daarom op het fenomeen van koffie.

De vele hippe koffietentjes die onderdeel zijn van ons straatbeeld, de beschikbaarheid van koffierecepten en -smaken, de nauwkeurige kennis die beschikbaar is over de verschillende bereidingswijzen, de specialistische apparatuur, en vooral de barista’s die als performancekunstenaars met grote zorg het ritueel van koffiezetten uitvoeren. Hoe dragen objecten en decors bij aan die ervaring en betekenisgeving?

In Work and present yourself as working ligt de focus op het belang van de ontworpen omgeving en hoe daarmee koffie zowel letterlijk als figuurlijk op een voetstuk komt te staan.

Instagram

Videoportret