Judith Hoogma

Iedereen is gelijk, maar toch anders

Ons lichaam is voor iedereen zichtbaar en wij als mensen verbinden daar schoonheidsidealen aan. Waarom noemen wij iemand dik, dun, zwart of wit? Wat heeft ons lichaam met onze persoonlijkheid te maken? Zit schoonheid aan de buitenkant of juist binnenin? Mijn werk gaat over de bewustwording van schoonheid en dat dit begrip niet in één soort lichaam ‘gevangen’ kan worden. Eigenlijk is iedereen gelijk, maar toch anders.

Videoportret