HBO-ICT

Toelatingstoetsen Stenden Hotel Management School Leeuwarden

Voldoe je niet aan de toelatingseisen van de opleiding Hotel Management? Stenden Hogel Management School biedt zelf toelatingstoetsen aan.

De volgende toetsdata in Leeuwarden zijn op 16 februari en 8 juni 2018.

Taaltoets mvt

Vooropleiding havo en vwo:

Heb je geen tweede moderne vreemde taal (Duits, Spaans of Frans) in je profiel, maar kun je aantonen dat je deze op havo-eindexamenniveau beheerst? Meld je dan aan voor een taaltoets. Deze toelatingstoets bestaat uit drie onderdelen:

 • gesprek van twintig minuten over een tekst over dienstverlening;
 • teksten met multiplechoicevragen;
 • zakelijke branchegerichte brief schrijven.

Je kunt je voorbereiden met de havo-eindexamenbundels Duits, Spaans of Frans. Meer informatie over de toetsen en hoe je je kunt voorbereiden vind je op de website Toelatingstoetsen.nl. Hier kun je je ook aanmelden voor een toelatingstoets. Let op: de data van de op deze site vermelde toetsen passen niet altijd binnen de selectieprocedure van de hotelschool. Vandaar dat de opleiding ook zelf toetsen aanbiedt:

Kosten Stenden Hotel Management School toelatingstoets: € 95,-. Aanmelden en betalen via de Stenden webshop. Meer informatie bij Rita Dijk: 058 244 15 00, rita.dijk@stenden.com.

Je kunt ook een certificaat op B1 niveau behalen bij een erkende instelling. Op de website van het Europees referentiekader talen vind je meer informatie over het niveau. 

Vooropleiding mbo:

Indien de website www.toelatingstoetsen.nl aangeeft dat je nog niet aan de toelatingseisen voldoet op gebied van de tweede moderne vreemde taal en je deze op havo-eindexamenniveau beheerst, meld je dan aan voor een taaltoets. 

Deze toelatingstoets op havo niveau bestaat uit drie onderdelen:

 • gesprek van twintig minuten over een tekst over dienstverlening
 • teksten met multiplechoicevragen
 • zakelijke branchegerichte brief schrijven

Je kunt je voorbereiden met de havo-eindexamenbundels Duits, Spaans of Frans. Deze vind je in de bibliotheek. Meer informatie over de toetsen en hoe je je kunt voorbereiden vind je op de website Toelatingstoetsen.nl. Let op: de data van de op deze site vermelde toetsen kunnen niet passen binnen de selectieprocedure van de hotelschool.

Kosten € 95,-. Aanmelden en betalen via de Stenden webshop. Meer informatie bij Rita Dijk via telefoonnummer 058 244 15 00 of e-mailadres stendenhms@nhlstenden.com.

Je kunt ook een certificaat behalen bij een erkende instelling. Op de website van het Europees referentiekader talen vind je meer informatie over het niveau dat je moet behalen.

Toets Algemene Economie 1

Vooropleiding havo en vwo:

Heb je geen economie in je profiel, maar kun je aantonen dat je dit vak op havo-eindexamenniveau beheerst? Meld je dan aan voor de toets Algemene Economie 1. Deze toelatingstoets bestaat onder andere uit:

 • break-evenpoint berekenen
 • afschrijving berekenen
 • nieuwe waarde bepalen

Je kunt je voorbereiden met de havo-examenbundel Algemene Economie 1. Meer informatie over de toetsen en hoe je je kunt voorbereiden vind je op de website Toelatingstoetsen.nl. Let op: de data van de op deze site vermelde toetsen passen niet altijd binnen de selectieprocedure van de hotelschool.  Vandaar dat de opleiding ook zelf toetsen aanbiedt:

Kosten Stenden Hotel Management School toelatingstoets: € 95,-. Aanmelden en betalen via de Stenden webshop. Meer informatie bij Rita Dijk: 058 244 15 00, rita.dijk@stenden.com.   

Vooropleiding mbo:

Indien de website www.toelatingstoetsen.nl aangeeft dat je nog niet aan de toelatingseisen voldoet op gebied van economie, en je dit op havo-eindexamenniveau beheerst, meld je dan aan voor de toets Algemene Economie 1. 

Deze toelatingstoets op havo niveau bestaat onder andere uit:

 • break-evenpoint berekenen
 • afschrijving berekenen
 • nieuwe waarde bepalen

Je kunt je voorbereiden met de havo-examenbundel Algemene Economie 1. Deze vind je in de bibliotheek.

Kosten € 95,-.

Aanmelden en betalen via de Stenden webshop. Meer informatie bij Rita Dijk via telefoonnummer 058 244 15 00 of e-mailadres stendenhms@nhlstenden.com.

In plaats van bovengenoemde toelatingstoetsen kun je ook een certificaat bij een erkend instituut behalen.

Toelatingstoets 21+

Ben je ouder dan 21 jaar, voldoe je niet aan de toelatingseisen en wil je toch graag aan de Hogere Hotelschool in Emmen of Leeuwarden studeren? Meld je dan aan voor de 21+ toelatingstoets (Colloquium Doctum). Dit is een toelatingstoets op havoniveau in de vakken die voor de opleiding verplicht zijn:

 • Engels spreken en schrijven
 • Duits, Frans of Spaans spreken en schrijven
 • Algemene Economie 1

Kosten € 95,-.

Aanmelden en betalen via de Stenden webshop. Meer informatie bij Rita Dijk via telefoonnummer 058 244 15 00 of e-mailadres stendenhms@nhlstenden.com.