Studieopbouw Kopopleiding Leraar 2e graads

Het studieprogramma van de kopopleiding duurt 1 jaar en is een voltijd opleiding. Voor de opleiding geldt een gemiddelde studielast van 40 uur per week. Dit is inclusief lesdagen, zelfstudie en stage.

Afbeelding
sfeerfoto regerslaan 10

Tijdens de opleiding volg je vakken op pedagogisch en didactisch terrein. De kennis en vaardigheden die je bij deze vakken verwerft, pas je toe tijdens het leren op de werkplek en in de professionaliseringstaken die je daar uitvoert. Het aantal uren dat je aan zelfstudie besteedt, verschilt per persoon.

De Kopopleiding

Bij de kopopleiding doe je veel ervaring op in de schoolpraktijk en leer je van deze praktijkervaringen. Pendelen tussen praktijk en theorie staat in de kopopleiding centraal. Je leert zelf de regie over je leerproces te nemen en wordt daarbij ondersteund door begeleiders op je stageschool en de opleiding. Gedurende het schooljaar word je zo bekwaam in het realiseren van een veilig en stimulerend leerklimaat, het geven van een effectieve instructie en het ontwerpen van ‘krachtig leren’ met behulp samenwerkend leren en actief leren (leren gericht op transfer).

De opleiding hanteert vier leerlijnen, die gedurende het studiejaar worden verdiept en verbreed en moeten leiden tot een startbekwame bevoegdheid: handelingsbekwaam leraar.

De eerste leerlijn is een theoretische (conceptuele) leerlijn. Hierin worden de onderwijskundige en pedagogische begrippen bestudeerd en werk je in ateliers volgens de principes van Design Based Education(DBE) aan ontwerpvraagstukken. De tweede is de vaardighedenlijn. Hierin worden, met behulp van een training, de verschillende rollen die je als docent in een groep vervult, getraind. De derde lijn is de integratielijn. In deze lijn wordt toegewerkt naar integratie van de student als persoon, de student als docent en de student als docent binnen de specifieke stageschool waar hij leert. Gedurende het schooljaar voer in deze lijn drie professionaliseringstaken uit, deels volgens de principes van DBE. De vierde leerlijn ondersteunt de persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO) en groei van de student naar docent door middel van studieloopbaanbegeleiding en intervisie.

Het onderwijsconcept van de opleiding Kopopleiding Leraar 2e graads

Design Based Education is het unieke onderwijsconcept van NHL Stenden. Zo ga je aan de slag met real-life vraagstukken, praktijkgericht onderzoek en innovatie. Zowel binnen als buiten de hogeschool werk je samen met de medestudenten, docenten en onderzoekers. Je leert door te doen en te reflecteren.

Lees meer over ons onderwijssysteem

Internationale mogelijkheden

Bij NHL Stenden kun je een internationale ervaring en interculturele vaardigheden opdoen. Je kan namelijk kiezen om een deel van je studie, kort of langer, in het buitenland door te brengen bij een van onze partnerinstellingen voor hoger onderwijs. Ook biedt ons wereldwijde netwerk mogelijkheden voor online samenwerking met internationale studenten van onze partnerinstituten aan relevante projecten en casestudy's.

Meer over onze internationale mogelijkheden

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Onderwijscatalogus

De onderwijscatalogus bevat gedetailleerde informatie over de inhoud van deze opleiding. Zo kun je opleidingen vergelijken en weet je welke onderdelen aan bod komen.

Projecten

Als onderwijsprofessional ben je continue bezig met ontwikkelingen en innovatie in het onderwijs. Daarom werk je bij onze onderwijsopleidingen vaak in een team aan realistische praktijkopdrachten.

Is dit de opleiding die je zoekt?

Ben je er van overtuigd dat deze opleiding bij je past? Schrijf je dan direct in, of kies een van de overige opties als vervolgstap!