Learning and Innovation (Master) deeltijd (track International Teacher Education)

Praktische zaken speciaal traject Internationale Teacher Education

Voor deze masteropleiding gelden zowel de eisen van NHL Stenden met betrekking tot academische vaardigheden en taal als aanvullende toelatingseisen van de masteropleiding. De eisen met betrekking tot academische vaardigheden en taal worden gecontroleerd door de Centrale Studentenadministratie (CSA) van NHL Stenden. De aanvullende toelatingseisen worden door de opleiding zelf getoetst tijdens een intakeprocedure. Je moet aan alle eisen voldoen om te worden toegelaten. 

Afbeelding
sfeer2-ma-international-teacher-education-lwd

Aanvullende toelatingseisen 

Het speciale traject International Teacher Education is een ambitieus en uitdagend programma dat studenten in twee jaar voorbereidt op hun rol als vernieuwers in hun vakgebied. Het biedt goede vooruitzichten voor verdere loopbaanontwikkeling.

Er worden toelatingseisen gehanteerd om ervoor te zorgen dat studenten bij aanvang van de opleiding over de juiste kennis, inzichten en vaardigheden beschikken.
Tijdens een intakeprocedure stelt de opleiding vast of de aspirant-masterstudent voldoet aan het vereiste startniveau.  

Voor de opleiding gelden de volgende toelatingseisen: 

  •  Kandidaten moeten beschikken over een bachelordiploma van een lerarenopleiding of een vergelijkbaar studiegebied, bijvoorbeel ITEPS of ITESS

  • Kandidaten moeten beschikken over een relevante werkplek van tenminste 0,5 fte of een relevante werkplek in de publieke of private sector waar het leren of lesgeven wordt gepromoot voor tenminste 0,5 fte en waar kan worden gewerkt aan de leeruitkomsten van het programma.

  • Alle kandidaten zijn verplicht om bij hun aanvraag een Engelse taalvaardigheidstest mee te sturen op niveau B2

Als je twijfelt of je aan de toelatingseisen voldoet, bekijk dan de toelatingsinformatie op de website van de universiteit. 

Engels 

Omdat de voertaal van de opleiding Engels is, is het belangrijk dat je deze taal goed onder de knie hebt. Wij vragen het volgende taalniveau: 

  • Cambridge ESOL score FCE-C (169, of hoger)  

  • IELTS-score 6.0, (vergelijkbaar met een 7 als eindcijfer op havo) 

  • TOEFL-paper score 550, 

  • TOEFL-computer score 213, 

  • TOEFL-internet score 80 of TOEIC2 670. 

Zijn je scores lager maar wil je wel graag de Master-opleiding volgen? Dan kun jij je kennis en vaardigheden opvijzelen met een pre-Master-cursus. 

Korting op je collegegeld

Vanwege het grote tekort aan leraren, kun je gebruik maken van verschillende regelingen voor subsidie. Wanneer je geen recht hebt op studiefinanciering, kan je hierdoor toch voor een klein bedrag studeren. Check Tegemoetkomingen en subsidies lerarenopleiding - DUO om te zien hoeveel korting je kan krijgen op je collegegeld.

Kosten

Als student betaal je elk jaar collegegeld. Hoeveel collegegeld je betaalt hangt af van een aantal factoren, zoals je nationaliteit en je al behaalde diploma’s in het hoger onderwijs. Lees hier meer over de collegegelden en de hoogte daarvan.  

‏‏‎ ‎ 2022-2023
EU-studenten / Wettelijk collegegeld (per jaar) € 2.209
Niet-EU-studenten / Instellingscollegegeld (per jaar) € 7.050
2024-2025
EU-studenten / Wettelijk collegegeld (per jaar) € 2.530
Niet-EU-studenten / Instellingscollegegeld (per jaar) € 9.730