Learning and Innovation (Master) deeltijd (track International Teacher Education)

Jouw toekomst na het afronden van het speciale traject International Teacher Education

Afgestudeerden van het speciale traject International Teacher Education van de master Learning and Innovation worden vernieuwers in hun praktijk of specialisten op hun vakgebied. 

Afbeelding
Student

De opleiding International Teacher Education is een professionele masteropleiding en een speciaal traject van de master Learning and Innovation. De opleiding scherpt aan de academische en professionele kwalificaties (en carrières) van leraren op internationale scholen. Ook bevordert de opleiding de kennis, vaardigheden en houding van leraren die willen vernieuwen in hun praktijk of die specialist willen worden op hun vakgebied. Daarbij biedt de opleiding goede vooruitzichten voor verdere loopbaanontwikkeling. 

De opleiding biedt een stevige basis voor een verscheidenheid aan rollen binnen het kader van internationale scholen en internationaal onderwijs in het algemeen: 

  • Curriculumontwikkelaar 

  • Curriculumcoördinator 

  • Teamleider 

  • Onderwijsbeleidsontwikkelaar 

  • Onderwijskundig onderzoeker op scholen