Learning and Innovation (Master) deeltijd (track International Teacher Education)

Studieopbouw Learning & Innovation: speciaal traject International Teacher Education

In dit speciale traject van de tweejarige master kies je aan het begin van je studie een specialisatie die je gedurende drie semesters online volgt. Daarnaast volg je vier kerncursussen op locatie in Leeuwarden. 

Afbeelding
sfeer3-ma-international-teacher-education-lwd

De kerncursussen zijn gebaseerd op brede trends en kwesties waar internationale docenten wereldwijd tegenaan lopen. Voorbeelden hiervan zijn de impact van commercialisering op het onderwijs, de uitdagingen en mogelijkheden van multiculturele/meertalige omgevingen en de gevolgen van verschillende benaderingen van lesgeven en leren. Je gaat verbanden leggen tussen deze en andere thema's en jouw klas- en schoolcontext. 

Kerncursussen en specialisaties 

Beoordeling

De inhoud, cursusopdrachten en beoordelingen zijn gebaseerd op hedendaags onderzoek in internationaal onderwijs. Alle cursussen omvatten mogelijkheden om onderzoeksvaardigheden en academische schrijfvaardigheden te versterken en aan te scherpen. Dit is inclusief doorlopende individuele ondersteuning door een ervaren mentor. Uiteindelijk volgt een summatieve beoordeling. Met deze beoordeling kunnen studenten onderwijskundige vraagstukken op klas- en/of schoolniveau in kaart brengen en verbinden. Dat doen ze door middel van een kritisch onderzoek van de professionele werkplek in combinatie met een theoretische analyse van het interessegebied. De opleiding hanteert een formatief beoordelingsmodel dat past bij het design-based onderwijs waar de universiteit zich op heeft toegelegd. Studenten leren in verschillende situaties, bijvoorbeeld ateliers, colleges, feedbacksessies, groepswerk, trajecten, individueel onderzoek, scenariobouw, enz.  

Cursusoverzicht

Februari - mei (online) Specialisatie Module 1 
  
Februari - september (online) 

Kerncursus – Education Research and Academic 

Writing 

April - september (online) 

Kerncursus -Teaching and Learning,  

Curriculum and Assessment in 

International Schools 

Juli (op locatie) 

Kerncursus – Education Research And Academic 

Writing 

Kerncursus - Teaching and Learning, 

Curriculum and Assessment in 

International Schools 

Oktober - januari (online) Specialisatie Module 2 
Februari - mei (online) Specialisatie Module 3 
April - september (online) 

Kerncursus – International Education in a 

Global Perspective 

Kerncursus – Contemporary Issues in 

International Schools 

Juli (op locatie) 

Kerncursus – International Education in a 

Global Perspective 

Kerncursus – Contemporary Issues in 

International Schools 

Studielast

De normale studieduur van het programma is twee jaar in deeltijd, waarbij elk jaar 30 EC omvat. 1 EC staat gelijk aan 28 studie-uren met een gemiddelde van 15 studie-uren per week (exclusief de periode op locatie en de eindbeoordeling).

Projecten

Als onderwijsprofessional ben je continue bezig met ontwikkelingen en innovatie in het onderwijs. Daarom werk je bij onze onderwijsopleidingen vaak in een team aan realistische praktijkopdrachten.

Onderwijscatalogus

De onderwijscatalogus bevat gedetailleerde informatie over de inhoud van deze opleiding. Zo kun je opleidingen vergelijken en weet je welke onderdelen aan bod komen.