Leraar Bedrijfseconomie

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie, Bachelor, deeltijd

Wil jij leerlingen alles vertellen over hoe de economie werkt? Of wat economisch belang eigenlijk inhoudt? Combineer de opleiding met je huidige werk en studie. Haal je tweedegraads lesbevoegdheid met deze opleiding die je naast je huidige werk of studie kunt doen.

 • Stippel een persoonlijke studieroute uit op basis van je vooropleiding, ervaring en beschikbare tijd.
 • Je kunt van elke behaalde module een deelcertificaat krijgen.
 • Leer op je werkplek, bij ons (ook in Groningen) en via e-learning.
 • Je behaalt een diploma voor een tweedegraads bevoegdheid. 

Wat staat je te wachten?

Dit is een flexibele opleiding met een afwisselend programma van lessen en zelfstudie, dat je aanpast aan je eigen situatie en werkplek. Er is aandacht voor theoretische achtergronden en de wijze waarop je jouw kennis kunt inzetten in het onderwijs. De opleiding biedt alles wat jij nodig hebt op het gebied van vakkennis, -didactiek. Je houdt je bezig met onderwerpen zoals bedrijfsadministratie, technisch rekenen, marketing, productieproces en statistiek & financiële rekenkunde. Bij de beroepsgerichte kant hou jij je bezig met onderwijskunde, intervisie, stages en professionaliseringstaken. Het voornemen is dat deze opleiding omgezet wordt naar een tweedegraadsopleiding Leraar Economie per september 2020. 

 

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Education

Start studie

 • Februari
 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

Flexibel

Studie dagen

De lestijden zijn maandag (Groningen) óf woensdag (Leeuwarden) van 16.00 - 21.15 uur. En donderdags van 15.15 tot 20.30 uur.

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
Bekijk alle kosten

Jouw loopbaan

Als je ervoor kiest om een lerarenopleiding bedrijfseconomie te volgen, kies je voor een pittige maar interessante carrière. Je wordt een coach en inspirator voor jonge mensen. Bovendien is elke dag in het onderwijs anders. Je staat niet alleen voor de klas, maar bereidt ook lessen voor. Daarnaast denk je mee over de organisatie van het onderwijs en overleg je met je vakgroep.

Na afronding van je opleiding beschik je over een bachelorgraad en een zogenoemde tweedegraads onderwijsbevoegdheid. Hiermee mag je lesgeven in de onderbouw van havo en vwo, in het vmbo en in het mbo en de volwasseneneducatie. Je studeert af in de richting Algemeen vormend onderwijs (avo) of Beroepsonderwijs (bo-vmbo of bo-mbo). 

Onderwijsprogramma

Afhankelijk van je persoonlijke leerroute duurt de opleiding zo’n 2 tot 4 jaar. Het onderwijsprogramma bestaat uit 8 modules van elk 30 EC’s (studiepunten). In totaal moet je 240 EC’s halen voor een diploma. Het tempo en de volgorde waarin je de modules doorloopt, bepaal je voor een deel zelf. De totale studielast verschilt per persoon.

We waarderen wat jij al kunt en weet. Breng je al werkervaring of een diploma mee, dan kun je sneller je diploma halen. Op deze manier richt je een studie in die bij jouw ontwikkeling en studieambities past.

Je kunt deze opleiding geheel in Leeuwarden volgen, maar je kunt er ook voor kiezen om een deel van je opleiding in Groningen te volgen.
In Leeuwarden worden zowel vaklessen als beroepsvoorbereiding gegeven. De lessen beroepsvoorbereiding vinden plaats op woensdag tussen 15.00 en 21.30 uur en de vaklessen op donderdag tussen 14.00 en 21.30 uur.
In Groningen kun je enkel terecht voor de lessen beroepsvoorbereiding. Deze lessen vinden plaats op maandag tussen 15.00 en 21.30 uur.
Het is mogelijk je studie te versnellen door lessen te volgen op beide locaties.

dt_leraar_bedrijfseconomie_sfeer

Benodigd diploma

Voor de opleiding Leraar Bedrijfseconomie heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • NT + econ of m&o;
 • NG + econ of m&o;
 • EM;
 • CM + econ.
 • NT + econ of m&o;
 • NG + econ of m&o;
 • EM;
 • CM + econ.
 • Niveau 4

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende manieren waarop je mogelijk toch toegelaten kunt worden. Bijvoorbeeld via een toelatingstoets of een 21+ toelatingsonderzoek. Ontdek de mogelijkheden.

Algemene afbeelding testimonials

“Het was zwaar, maar als ik kijk wat ik ervoor heb teruggekregen ben ik blij met mijn keuze”

Opbouw studie

Je volgt acht modules die je zelf als bouwstenen combineert. De eerste twee modules vormen samen de propedeuse. De laatste modules gaan over het docentschap in de praktijk en je functioneren als professional in een onderwijsorganisatie. Daarbij kies je als afstudeerrichting voor het beroepsonderwijs (bo), waarbij NHL Stenden de mogelijkheid biedt om je meer op vmbo of meer op mbo te richten, of het algemeen vormend onderwijs (avo).

Propedeusemodule Oriëntatie op onderwijs en beroep

Je oriënteert je op de actuele wereld van het onderwijs in het hele tweedegraadsgebied.

Je verwerft de benodigde basis van het vak- of leergebied dat je kiest. Je ontwikkelt een realistisch beeld van de hedendaagse vakdocent, de mate waarin dat beroepsperspectief bij je past en hoe ver je bent met de vereiste kennis en vaardigheden.

Je werkt aan de vakinhoudelijke bekwaamheid die je nodig hebt als vakdocent in het voortgezet onderwijs en mbo. De landelijke kennisbasis van alle lerarenopleidingen vormt een belangrijke basis, maar ook andere vakspecifieke eisen komen aan bod.

Deze module richt zich op het pedagogische domein van de bekwaamheidseisen en is deels ook verbonden met het vakdidactische domein. Centraal staan de pedagogische kennis, vaardigheden en attitudes die een docent minimaal nodig heeft om zelfstandig te functioneren als docent in het tweedegraadsgebied. De landelijke generieke kennisbasis voor het brede tweedegraadsgebied vormt de basis van de leeruitkomst(en) van deze module.

In de module Vakdidactiek komen vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek samen. Je integreert deze inhoudsgebieden in je onderwijs aan leerlingen en studenten. Je schoolvak is voortdurend in beweging onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen, vakdidactisch en onderwijswetenschappelijk onderzoek, ontwikkelingen in de vakwetenschap en ontwikkelingen op scholen. In de leeruitkomst(en) van deze module spelen actuele ontwikkelingen en inzichten in (vak)didactiek en de ontwikkeling van digitale didactiek een grote rol.

Deze module is bestemd om je te verdiepen of verbreden in je vak of in (een aspect van) het leraarschap. Je kunt deze keuzeruimte ook benutten om iets heel anders te doen dat bijdraagt aan je professionele ontwikkeling, zoals passend onderwijs, masteronderdelen, rekenen en taal, ontwerp van digitaal educatief materiaal, cultuureducatie, Nederlands als tweede taal et cetera.

Je toont aan dat je een startbekwaam docent bent. Dat betekent dat je in de praktijk doelmatig handelt richting leerlingen, collega’s en alle andere betrokkenen, in het voorbereiden, uitvoeren, evalueren en ontwikkelen van onderwijs.

In de afsluitende module richt jij je op je professionele identiteit als leraar. Je toont aan dat je nieuwe inzichten hebt verkregen op bijvoorbeeld actuele vakdidactische, pedagogische of onderwijsorganisatorische gebieden. Ook leg je verbanden tussen de beroepspraktijk en je kernkwaliteiten, overtuigingen, gedrag en visie op onderwijs. Ook doe je een praktijkonderzoek.

Elke module bestaat uit maximaal zes toetsen. Voor elke afgeronde module krijg je een certificaat. Als je alle modules haalt, krijg je een diploma.

Voor de lerarenopleiding geldt een Landelijke Kennisbasistoets. Meer informatie over deze toets vind je op: www.10voordeleraar.nl

 

Werk en studie combineren

Met deze opleiding zorg je voor een optimale balans tussen studie, werk en privé. Werk aan praktijkgerichte opdrachten en leer van docenten, coaches, studiegenoten en experts uit het werkveld. De kennis en vaardigheden die je opdoet, pas je direct toe in de praktijk.

Blended learning

Bij flexibel onderwijs kun je op verschillende manieren leren:

Werkplekleren: Je werkt zo veel mogelijk op je eigen werkplek aan studieopdrachten en brengt nieuwe kennis direct in de praktijk.
Face to face: Je volgt lessen en trainingen. Ook werk je samen met je medestudenten aan praktijkgerichte opdrachten.
Online learning: In een digitale leeromgeving kun je lessen voorbereiden, onderwijs volgen en met andere studenten samenwerken aan opdrachten. Via een dashboard kun je je studie plannen en je vorderingen volgen.

Deze combinatie van leermethodes noemen we blended learning. Zo haal je het beste uit drie werelden.

Specialisaties

Onderwijsconcept

Zo ziet flexibel onderwijs eruit

 • Je bepaalt samen met je studiecoach jouw leerroute.
 • De opleiding is opgebouwd uit modules van 30 EC’s (studiepunten) waarvoor je certificaten krijgt. Heb je alle certificaten? Dan behaal jij je associate, bachelor of master degree.
 • Je volgt de opleiding in je eigen tempo.
 • Je studeert op verschillende manieren: face to face, via online learning én op je eigen werkplek.
 • Onze docenten en studiecoaches begeleiden je op jouw persoonlijke leerroute.
 • Je studeert aan een échte hogeschool met hoogwaardig onderwijs, waar jouw persoonlijke leerroute centraal staat, en stoomt jezelf klaar voor de toekomst.

Vrijheid in deeltijd 

Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit acht modules. Je kunt zelf voor een deel de volgorde van de modules bepalen en in meerdere modules tegelijk werken. We valideren wat jij al kunt en weet. Breng je al werkervaring of een diploma mee, dan kun je sneller je diploma halen. Zo richt je een studie in die bij jouw ontwikkeling en studieambities past.

Studiecoach

Bij het flexibele deeltijdonderwijs van NHL Stenden krijg je goede studiebegeleiding. Tijdens de hele studie word je begeleid door een studiecoach waarmee je ook samen een leerarrangement opstelt. Iedere module start met een intake om te bepalen wat jij aan het eind laat zien en welke leeractiviteiten je doet op school, thuis of op de werkplek.