Jouw toekomst na afronding van Leraar Engels deeltijd

De lerarenopleiding Engels leidt jou op tot coach en inspirator voor jonge mensen. Elke dag in het onderwijs is anders. Je bereidt lessen voor en staat voor de klas, maar je overlegt ook met je vakgroep over het onderwijs en je organiseert activiteiten in en om de school.

Afbeelding
sfeer

Loopbaan

Na afronding van je opleiding heb je een tweedegraads onderwijsbevoegdheid. Hiermee mag je lesgeven in de onderbouw van havo en vwo, in het vmbo en in het mbo en de volwasseneneducatie. Je studeert af in de richting Algemeen vormend onderwijs (avo) of Beroepsonderwijs (bo-vmbo of bo-mbo).

Afbeelding
Studiekeuze123

Studie in cijfers

Ontdek en vergelijk de opleiding Leraar Engels deeltijd op studiekeuze123.nl en kies je opleiding!