Studieopbouw Master Design Driven Innovation

De samenleving speelt een belangrijke rol bij de opleiding. Je leert je te verhouden tot voortdurende veranderingen en leert te functioneren en innoveren in de cross-overs tussen verschillende domeinen. Een groot deel van het jaar werk je in interdisciplinaire teams aan projecten. Een aantal onderwerpen komt sowieso aan bod, bijvoorbeeld de theorie achter Design methodieken en workshops prototyping. Daarnaast is een deel van het programma on demand. De onderwerpen hiervoor worden bepaald naar aanleiding van de ontwikkeldoelen van jou als student en de vraagstukken waar je aan werkt. Hierbij spelen we in op jouw leerproces en persoonlijke groei. Je krijgt onderwijs in diverse vormen zoals workshops, projecten en expertcolleges.

Afbeelding
sfeer-m-design-driven-innovation-dt-lwd.jpg

Studeren aan NHL Stenden

Het onderwijs van de master Design Driven Innovation is gebaseerd op een praktijkgericht ontwerpperspectief. Studenten ontwikkelen zich door in De Studio - samen met docenten, lectoren en externe stakeholders – oplossingen voor real-life complexe maatschappelijke vraagstukken te ontwerpen. Elke student werkt op basis van een persoonlijke leerroute aan de ontwikkeling van de zes leeruitkomsten van de opleiding. De mate waarin de student zich deze leeruitkomsten eigen heeft gemaakt wordt integraal getoetst op basis van een individueel portfolio en een persoonlijk assessment.

Ontwerpperspectief - Werken aan oplossingen voor complexe vraagstukken

Het ontwerpproces is de inspiratiebron voor de manier waarop leren en werken in de opleiding vorm krijgen. De ontwerpbenadering draagt bij aan het vinden van oplossingen voor complexe problemen en het creëren van waardevolle nieuwe ideeën, producten of diensten. Kenmerken van het ontwerpproces zijn: omgevings- en mensgerichtheid, engagement, een iteratief ontwikkelingsproces met daarbinnen ruimte voor experimenteren, creativiteit, out-of-the-box denken, de ontwikkeling van nieuwe concepten en het testen van prototypes. De ontwerpgerichte werkwijze sluit aan bij het onderwijsconcept Design Based Education dat door de NHL Stenden hogeschool wordt gehanteerd.

Onderwijscatalogus

De onderwijscatalogus bevat gedetailleerde informatie over de inhoud van deze opleiding. Zo kun je opleidingen vergelijken en weet je welke onderdelen aan bod komen.