Master Educational Needs

(M Educational Needs), Master, deeltijd

Wil je je in de dynamische en snel veranderende onderwijscontext verder ontwikkelen? Wil doorgroeien tot een professional in gepersonaliseerd, flexibel en passend onderwijs? Dan is de Master Degree deeltijdopleiding Educational Needs jouw studie!

 • Je kiest een leerroute en wordt opgeleid tot expert op dat gebied.
 • Je koppelt de theorie gelijk aan de praktijk op je leerwerkplek.
 • Je wordt tijdens je studie begeleid door ervarings- en vakdeskundige docenten.
 • Je kunt een internationale studiereis maken en onderzoek doen in het buitenland.
 • Je haalt in twee jaar je Master Degree-diploma

Wat staat je te wachten?

Tijdens je studie leer je voor iedere leerling of student de best denkbare passende leeromgeving te maken. Het handelen in de klas staat hierbij centraal. Dit leer je vooral door de theorie gelijk te koppelen aan de praktijk. En door samen te werken en kennis te delen met medestudenten, professionals, de beroepspraktijk, lectoraten en (inter)nationale universiteiten.

De opleiding wordt aangeboden in samenwerking met Windesheim. Voor de verschillende profielen zijn diverse lesplaatsen te kiezen, namelijk  Leeuwarden, Zwolle, Almere, Enschede of Groningen. Meer informatie over de lesplaatsen vind je op de website van Windesheim

Studiekenmerken

Diploma

 • Master of Education

Start studie

 • September

Locatie

 • Groningen
 • Leeuwarden
 • Zwolle

Taal

 • Nederlands

Studieduur

2 jaar

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019 € 2060,-
 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Loopbaan

Met een Master Degree Educational Needs op zak kun je aan de slag als onderwijsexpert speciale onderwijsbehoeften in het primair- en voortgezet onderwijs en in het beroepsonderwijs.

Talentontwikkeling 


Als Master of Educational Needs bied je een goed leer- en leefklimaat waarin alle leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen. Hierbij houd je rekening met verschillen in mogelijkheden, motivatie en interesses.

Beroepen

Als onderwijsexpert speciale onderwijsbehoeften kun je aan de slag als:

 • leraar speciale onderwijsbehoeften
 • remedial teacher
 • zorgcoördinator/intern begeleider
 • expert op het gebied van taal of reken- en wiskunde
 • gedragsexpert
m_educational_needs_sfeer

Toelatingseisen

Voor de Master Degree-opleiding Educational Needs moet je een diploma Bachelor of Education of een ander bachelordiploma hebben.

Baan

Je hebt minimaal twee jaar ervaring in het begeleiden van kinderen. Binnen je huidige baan heb je genoeg ruimte voor onderzoek en begeleiding van kinderen en advisering van collega's.

Opbouw studie

De opleiding biedt negen verschillende leerroutes aan. De lesplaats waar je de master volgt is afhankelijk van de leerroute die je kiest en het aantal inschrijvingen.

E-learning

Studeer je liever in je eigen omgeving en wanneer jij dat wilt? Je kunt de leerroutes Leraar speciale onderwijsbehoeften primair onderwijs, Remedial teacher, Taalspecialist/dyslexie, expert in nieuwkomersonderwijs en Reken- en wiskundespecialist/dyscalculie ook via e-learning volgen. Je studeert dan vanuit huis en communiceert online met je studiegenoten en docenten.

Specialisaties

Onderwijsexpert in de 21e eeuw

Je onderzoekt binnen dit profiel hoe een combinatie van nieuwsgierigheid, motivatie en leren bijdraagt aan de talentontwikkeling van leerlingen in de 21e eeuw. Je streeft naar een ondernemende leer- en leefomgeving waarin leerlingen eigen initiatief nemen in de ontwikkeling van hun persoonlijke talenten.

Leerroute Leren en lesgeven in de 21e eeuw

Binnen deze leerroute ga je aan de slag met het creëren van moderne leeromgevingen en focus je je op effectief en innovatief lesgeven in de 21e eeuw. Je ontwikkelt deskundigheid over duurzaam onderwijs, leerprocessen en vernieuwende leeromgevingen.

Leerroute Gepersonaliseerd en toekomstgericht leren

Je onderzoekt hoe je binnen het onderwijs van nu en het onderwijs van de toekomst kansen kunt creëren voor iedere leerling om zijn persoonlijke talenten en kwaliteiten optimaal te ontwikkelen.  

Onderwijsexpert gedrag en leren

Je leert effectief om te gaan met leerlingen met gedragsproblemen. Dit profiel bereidt je voor op situaties die zich voordoen met deze leerlingen en helpt je met het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om hier oplossingen op te vinden.

Leerroute Gedragsspecialist

Als onderwijsexpert gespecialiseerd in gedrag leer je leerlingen met gedragsproblemen beter begeleiden en ondersteunen. Je weet hoe je samen met anderen een leeromgeving creëert waarin iedere leerling de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen.

Onderwijsexpert taal- en leesinnovatie

Binnen het profiel onderwijsexpert taal- en leesinnovatie ga je aan de slag met het verder ontwikkelen van je onderwijskundige competenties met betrekking tot taal en lezen. Je leert hoe je het onderwijs kunt verbeteren door te analyseren en innoveren op dit gebied.

Leerroute Taalspecialist/dyslexie

Je houdt je bezig met het ondersteunen en ontwikkelen van de kwaliteiten van leerlingen op het gebied van taal. Binnen deze leerroute leer je hoe je een passende, innovatieve taalleeromgeving creëert voor alle leerlingen, welke achtergrond of welk niveau zij ook hebben.

Onderwijsexpert reken- en wiskundeinnovatie

Je leert inspelen op uiteenlopende onderwijsbehoeften van leerlingen op het gebied van rekenen en wiskunde. Je krijgt inzicht op hoe je de rekenontwikkeling van leerlingen kunt analyseren en kunt toepassen om het rekenonderwijs te verbeteren.

Leerroute Rekenwiskunde/dyscalculiespecialist

Binnen deze leerroute verdiep je je in verschillende theorieën op het gebied van rekenwiskundeonderwijs en leer je deze toe te passen binnen de context van je eigen onderwijs. Je leert kritisch te kijken naar huidige onderwijsmethodes en wordt uitgedaagd initiatief te tonen ter verbetering van de kwaliteit van deze manier van werken.

Onderwijsexpert speciale onderwijsbehoeften

Je leert om te gaan met sterk uiteenlopende onderwijsbehoeften van leerlingen. Je ontwikkelt de vaardigheden die je nodig hebt om een passend leerklimaat te ontwikkelen voor iedere leerling. Het doel is een omgeving te creëren waarin alle leerlingen zichzelf kunnen ontwikkelen, ongeacht de verschillen in mogelijkheden, interesses en motivatie.

Leerroute Passend meesterschap jonge kind

Je leert het onderwijs aan jonge kinderen te verbeteren door gebruik te maken van innovatieve, creatieve methodes die jonge leerlingen aanzetten tot spelend(erwijs) leren.

Leerroute Passend meesterschap oudere kind

Je leert het potentieel en de talenten van oudere kinderen te herkennen en in te zetten om zo het onderwijs te verbeteren. Als specialist draag je bij aan het (verder) ontwikkelen van onderwijs op maat voor oudere kinderen.

Leerroute Remedial teacher

Je leert hoe je ondersteuning biedt aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op het gebied van taal, lezen en rekenen. Door onderwijsarrangementen te ontwerpen die aansluiten bij het leren in de klas die deze leerlingen aanzetten tot effectief leren.

Leerroute Expert in nieuwkomersonderwijs

Binnen deze leerroute leer je om te gaan met de culturele diversiteit van leerlingen binnen je klas en school. Je leert beter onderwijs te creëren voor nieuwkomersleerlingen door je te verdiepen in deze speciale doelgroep.  

Onderwijsexpert begeleiden en innoveren

Binnen dit profiel ontwikkel je je competenties op het gebied van samenwerken met collega’s, leerlingen en de omgeving. Je leert hoe je een kwalitatieve bijdrage levert om het onderwijs naar een hoger niveau te tillen.

Leerroute Intern begeleider/zorgcoördinator

Je leert hoe je de samenwerking met alle betrokkenen en ouders rondom de leerlingen kunt verbeteren en hoe je collega’s kunt ondersteunen en coachen. Je wordt opgeleid tot een onderwijsprofessional die de totale zorg- en ondersteuningsstructuur van de school benut ten gunste van alle leerlingen.

Leerroute Dynamisch coachen op verschillen.

Je leert leerlingen en volwassenen te coachen met het uitgangspunt dat iedereen verschillende kwaliteiten heeft. Je ontwikkelt de benodigde vaardigheden om je leerlingen en collega’s te coachen, om zo het onderwijs te verbeteren.

Onderwijsconcept