Master Social Work

M Social Work (joint degree), Master, voltijd

Zie jij kansen om het sociaal domein beter en toekomstbestendiger maker? Wil je jezelf ontwikkelen tot een stevige professional die mensen verbindt om te werken aan complexe maatschappelijke vraagstukken? Dan is de master Social Work dé studie voor jou. In een jaar tijd word jij een expert die ontwikkelingen echt een stap verder kan brengen.

 • Joint degree: één onderwijsprogramma dat wordt verzorgd door NHL Stenden Hogeschool samen met de Hanzehogeschool.
 • Je werkt aan concrete transitievragen uit de praktijk.
 • Je levert een directe bijdrage aan de transformatie en innovatie in de beroepspraktijk.
 • Je ontwikkelt je tot een gesprekspartner op niveau.

Wat staat je te wachten?

Tijdens de master Social Work verdiep je je in maatschappelijke vraagstukken binnen het sociaal domein. Je leert hoe je regie kunt nemen en anderen kunt inspireren en coachen bij transformatie en innovatie. De kunst is om passende oplossingen te vinden in een vaak complex samenspel tussen cliënten, professionals uit verschillende disciplines en bestuurders.

Je leert aan de hand van de praktijk en mét de praktijk. Dat kan bij een van onze partners, door zelf een praktijkplek in te brengen of door te werken aan een project bij een van de lectoraten van NHL Stenden Hogeschool of de Hanzehogeschool Groningen. Door aan praktijkvraagstukken te werken, vergroot je ook nog eens je netwerk.

Studiekenmerken

Diploma

 • Master

Start studie

 • September

Locatie

 • Groningen
 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Jouw loopbaan

Het werkveld geeft aan dat er een grote behoefte is aan meer masteropgeleide Social Workers. De masteropleiding Social Work bereidt je voor op functie van adviseur of regisseur bij veranderingsprocessen in het sociaal domein. Je wordt de spil tussen uitvoering en beleid. Na de studie ben je een kei in analyseren, innoveren en weet je hoe je verschillende partijen kunt verbinden. Je mag dan de titel Master of Social Work (MSW) voeren.

Na het behalen van je diploma, ben je in staat om:

 • het sociaal functioneren te bevorderen in een complexe en voortdurend veranderende samenleving
 • effectief regie te voeren ten behoeve van innovatie en meervoudige waardecreatie
 • samen te werken met oog op duurzaam bevorderen van sociaal functioneren
 • blijvend je professionele identiteit te ontwikkelen ten behoeve van legitimering, positionering en profilering van jezelf en je beroep
 • het beroep te innoveren op basis van kennis en eigen onderzoek

Studieduur en lesdagen

De reguliere studieduur van de opleiding is 1 jaar. Het onderwijsprogramma bestaat uit 2 semesters van een half jaar. Het eerste semester bevat twee leeruitkomsten van elk 15 EC’s (studiepunten). Het tweede semester bevat één leeruitkomst van 30 EC. In totaal moet je 60 EC’s halen voor een diploma.

Gemiddeld ga je twee dagen per week naar school. De invulling van de lesdagen is variabel en wordt aangepast aan de vragen van jou en je medestudenten. In totaal geldt een gemiddelde studielast van 40 uur per week. Het daadwerkelijk aantal uren dat je aan zelfstudie besteedt, verschilt per persoon.

De onderwijsdagen zijn op maandag en woensdag (onder voorbehoud) van 09.00 tot 17.00 uur. Je volgt de lessen het ene semester in Leeuwarden en het andere semester in Groningen.

Toelatingseisen

Voor toelating tot de master heb je een bachelordiploma nodig, bij voorkeur van een verwante hbo-opleiding in het sociale domein. Belangrijker dan het juiste diploma is jouw affiniteit met het sociale domein en een probleemoplossende, ondernemende en innovatieve werkhouding.

Heb je een achtergrond in bedrijfs- of bestuurskunde of HRM en wil je jouw talenten inzetten in het sociale domein? Dan ben je welkom. Dat geldt ook voor professionals met een parttime baan die in één jaar tijd hun master willen behalen. Houd er wel rekening mee dat deze voltijdopleiding meer studie-uren per week vraagt dan de tweejarige deeltijdvariant. Meer informatie over toelating en inschrijving vind je op nhlstenden.com/toelating. 

Twijfel je of jouw opleiding voldoende aansluit bij het programma van de master? Neem dan contact met ons op via mastersocialwork@org.hanze.nl of bel: 050 595 4513 (ma, di, do).

Intakegesprek

Na aanmelding nodigen we je uit voor een intakegesprek.
We hebben hier een aantal inschrijftips voor je.
Het intakegesprek is een verplicht onderdeel van de aanmeldprocedure, net als het bezoeken van een voorlichting.

Tijdens dit gesprek kijken we of er een match is tussen jou en de opleiding. We praten bijvoorbeeld over jouw leervraag en jouw motivatie. Als je geen achtergrond in het sociaal domein hebt vragen we je een aanvullende opdracht te doen voor het intakegesprek.

Opbouw studie

Tijdens de masteropleiding werk je aan drie leeruitkomsten, verdeeld over twee semesters. Hierin maak je gebruik van praktijkgericht (ontwerp)onderzoek om actuele thema’s of knelpunten binnen jouw praktijkplek of binnen het werkgebied in kaart te brengen en tot oplossingen te komen. De resultaten zijn dus direct van betekenis voor de ontwikkeling en innovatie in het sociale domein!

Signaleren & analyseren 

Vanuit meervoudig perspectief signaleer en analyseer je een actueel maatschappelijk vraagstuk. Je kijkt specifiek naar het ontwikkelen en verbeteren van de randvoorwaarden ter bevordering van het sociaal functioneren, uitgaande van de doelen en leidende principes van de Global definition of Social Work (IFSW, 2014). Je onderbouwt en laat zien hoe dit proces heeft bijgedragen aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en visie.

Je ontwikkelt samen met relevante partners een businessmodel voor samenwerking die bijdraagt aan een transitievraagstuk ter bevordering van het sociaal functioneren van mensen en gemeenschappen. Hierbij is meervoudige waarde-creatie (economisch, sociaal en duurzaamheid) het uitgangspunt en draag je, mede vanuit een internationale oriëntatie, zorg voor een goede koppeling tussen beleid en uitvoering. Je onderbouwt en laat zien hoe deze samenwerking heeft bijgedragen aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Je innoveert de praktijk door op basis van eigen onderzoek en betrokkenheid van relevante actoren effectief de regie te voeren op een concreet transitieprobleem. Je integreert hierbij relevante kennis (uit de praktijk en theorie, nationaal en internationaal), werkt transparant, resultaatgericht en efficiënt en verantwoordt output en outcome. Je laat zien dat je de resultaten van het onderzoek kritisch kunt beschouwen en ontwikkelt een professionele identiteit gericht op legitimering, positionering en profilering.

Samenwerking Hanzehogeschool

De opleiding is een joint degree van NHL Stenden Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen. Door deze unieke samenwerking is het mogelijk de kennis, expertise, netwerken en onderwijsfaciliteiten van de beide hogescholen te combineren. Daar profiteer jij als student van.

Het onderwijs in Leeuwarden volg je op NHL Stenden Hogeschool aan de Rengerslaan 8-10. In Groningen op de Hanzehogeschool Groningen aan het Zernikeplein 23 (Marie Kamphuis Borg).

Specialisaties

Studeren aan NHL Stenden

Tijdens de master Social Work leer je op meerdere manieren kijken naar het vakgebied en jouw rol als professional. Hiermee vergroot je jouw kennis en vaardigheden op het gebied van Social Work Theory (SWT), Professionele Ontwikkeling & Begeleiding (POB) en Praktijkgericht Onderzoek (PO).

Transformatief leren

Het uitgangspunt van de master is dat je anders naar situaties leert kijken en meerdere perspectieven ontwikkelt. We noemen dit transformatief leren, waarbij je kritisch kijkt naar praktijksituaties en jouw eigen handelen hierin. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden om een nieuwe rol aan te nemen en anders te handelen. En je leert hoe je je hierin kunt blijven ontwikkelen.

Het ontwikkelen van jouw eigen professionele identiteit is tijdens de gehele master belangrijk. Door de uitwisseling met medestudenten, docenten, lectoren, professionals uit het werkveld en gastdocenten biedt de opleiding een leergemeenschap waarbij je van én met elkaar leert. Je werkt samen met andere disciplines, leert over de grenzen van je eigen beroepspraktijk heen te kijken. Hierdoor ontwikkel jij je tot een professional die vraagstukken vanuit meerdere perspectieven benadert en zo tot de beste oplossing komt.