Studieopbouw Master Social Work deeltijd

Hieronder vind je een uitleg over de opbouw en de mogelijkheden van de deeltijdopleiding Master Social Work.

Masterclasses

Je volgt drie masterclasses, twee met een studieomvang van 15 EC (eerste jaar) en één met een studieomvang van 30 EC (tweede jaar). Elke masterclass is een samenhangend thematisch opleidingsonderdeel dat je als student zelf uitdiept aan de hand van complexe verandervraagstukken uit jouw beroepspraktijk.

Afbeelding
sfeer-m-social-work-vt-lwd-gron.jpg

Onderwijsconcept

Tijdens de master Social Work leer je op nieuwe manieren kijken naar het vakgebied en jouw rol als professional. Hiertoe vergroot je jouw kennis en vaardigheden op het gebied van Social Work Theory (SWT), Professionele Ontwikkeling & Begeleiding (POB) en met Praktijkgericht Onderzoek (PO), de drie leerlijnen in de opleiding.

Transformatief leren

Het uitgangspunt van de master is dat je anders naar situaties leert kijken en meerdere perspectieven ontwikkelt. We noemen dit transformatief leren, waarbij je kritisch kijkt naar praktijksituaties en jouw eigen handelen hierin. Je krijgt kennis en vaardigheden om een nieuwe rol aan te nemen, anders te handelen en hoe je je hierin kunt blijven ontwikkelen.

Het ontwikkelen van jouw eigen professionele identiteit is tijdens de gehele master belangrijk. Door de uitwisseling met medestudenten, docenten, lectoren en gastdocenten biedt de opleiding een leergemeenschap waarbij je van én met elkaar leert. Je werkt samen met andere disciplines, krijgt kennis en inzicht in andere werksoorten en leert over de grenzen van je eigen beroepspraktijk heen te kijken. Hierdoor ontwikkel jij je tot een professional die vraagstukken vanuit meerdere perspectieven benadert en zo tot de beste oplossing komt.

Onderwijscatalogus

De onderwijscatalogus bevat gedetailleerde informatie over de inhoud van deze opleiding. Zo kun je opleidingen vergelijken en weet je welke onderdelen aan bod komen.