Informatiebijeenkomsten studeren met een functiebeperking

Locaties:

NHL Stenden Leeuwarden 

Incl. aanvragen standaard-toetsvoorzieningen

In de week van 10 september worden informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie gegeven over:

  • studeren met een functiebeperking op NHL Stenden in het algemeen;
  • studeren met dyslexie in het bijzonder.

Na afloop van de presentatie kunnen studenten met dyslexie standaard-toetsvoorzieningen aanvragen. Het is belangrijk dat je daarvoor een kopie meeneemt van je officiële dyslexieverklaring!

Datum

Tijd

Zuid
(Rengerslaan 8)

Noord
(Rengerslaan 10)

Dinsdag 11 sept

16.00 - 17.30 uur

Tentamenhal 1-2

B0.071

Woensdag 12 sept

16.00 - 17.30 uur

Tentamenhal 1-2 *

B0.071

Donderdag 13 sept

16.00 - 17.30 uur

Tentamenhal 1-2

B0.071

*Engelstalige voorlichting

Week van de toetsvoorzieningen

In de week van 17 september organiseren we op de locaties in Leeuwarden een “week van de toetsvoorzieningen”. Je kunt dan bij een studentendecaan terecht om je aanvraag in orde te maken. Deze week is bedoeld voor studenten met dyslexie (die nog geen voorzieningen hebben aangevraagd bij de informatiebijeenkomst), een chronische ziekte of functiebeperking die al voor de eerste tentamenweek voorzieningen willen aanvragen. Het gaat dan alleen om de aanvraag van standaard-toetsvoorzieningen (extra tijd, vergrote toetsopgaven, prikkelarme toetsruimte, toetsen op een laptop al dan niet met voorleesfunctie). Neem je dyslexie- of andere medische verklaring mee!

Datum

Tijdstip

Zuid
(Rengerslaan 8)

Noord
(Rengerslaan 10)

Maandag 17 september

09.00 – 12.00 uur

niet

Rondom A1.074

Dinsdag 18 september

09.00 – 12.00 uur

0.41

Rondom A1.074

Woensdag 19 september

09.00 – 12.00 uur

0.41

Rondom A1.074

Donderdag 20 september

09.00 – 12.00 uur

0.41

Rondom A1.074

Vrijdag 21 september

09.00 – 12.00 uur

niet

Rondom A1.074

Intakegesprek

Heb je andere, maatwerkvoorzieningen of -aanpassingen nodig, maak dan een afspraak met een studentendecaan voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek wordt samen met jou gekeken naar wat je nodig hebt en wat we als hogeschool daarin te bieden hebben. Het is belangrijk dat je eventuele diagnoses/medische verklaringen meeneemt naar dit intakegesprek.
Om voor de eerste toetsweek voorzieningen te kunnen aanvragen moet je zo snel mogelijk in september een afspraak maken met de decaan. Een afspraak maak je via Student Info, tel. 058-2441155.

NHL Stenden Assen

Op woensdag 20 september organiseert de studentendecaan een informatiebijeenkomst over studeren met dyslexie, een chronische ziekte of functiebeperking. Aansluitend kun je toetsvoorzieningen aanvragen. Tijdstip en lokaal worden op school bekend gemaakt.
Neem je dyslexie- of andere medische verklaring mee naar de bijeenkomst!
Je kunt een afspraak maken met de studentendecaan via Student Info, tel. 058-2441155, of door een mail te sturen naar inge.karg-denekamp@nhl.nl

NHL Stenden Emmen

Intakegesprek

Heb je toetsvoorzieningen of andere maatwerkvoorzieningen of –aanpassingen nodig, maak dan een afspraak met de studentendecaan van jouw opleiding voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek wordt samen met jou gekeken naar wat je nodig hebt en wat we als hogeschool daarin te bieden hebben. Het is belangrijk dat je eventuele diagnoses/medische verklaringen meeneemt naar dit intakegesprek.
Om voor de eerste toetsweek voorzieningen te kunnen aanvragen moet je zo snel mogelijk in september een afspraak maken met de studentendecaan. Een afspraak maak je via de balie van Student Info, tel. 0591-853192.

NHL Stenden Groningen

Op de locatie Groningen worden op donderdag 13 september twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd (het lokaal wordt later bekend gemaakt).

  • Om 08.30 uur is er een voorlichtingsbijeenkomst over studeren in het HBO en het studentendecanaat.
  • Om 9.15 wordt er informatie gegeven over studeren met dyslexie, een chronische ziekte of functiebeperkingen en mogelijkheden voor voorzieningen en aanpassingen                                                                

Op donderdag 20 september kun je met de studentendecaan in gesprek om (toets-)voorzieningen aan te vragen (het tijdstip wordt later bekend gemaakt). Neem je dyslexie- of andere medische verklaring mee naar het gesprek! Je kunt een afspraak maken met de studentendecaan via Student Info, tel. 058-2441155.

NHL Stenden Meppel

Op woensdag 5 september wordt algemene informatie gegeven over studeren in het hbo en het studentendecanaat. Aansluitend is er een presentatie over studeren met dyslexie, een chronische ziekte of functiebeperking. Het tijdstip wordt nog bekend gemaakt.
Op maandag 17 september kun je via de studentendecaan (toets-)voorzieningen aanvragen. Neem je dyslexie- of andere medische verklaring mee naar het gesprek! 

Je kunt een afspraak maken met de studentendecaan via Student Info, tel. 058-2441155 of door een mail te sturen naar decanaat@nhlstenden.com.

NHL Stenden Terschelling (MIWB)

Op dinsdag 11 september wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over studeren met een functiebeperking op NHL Stenden in het algemeen, en informatie over studeren met dyslexie in het bijzonder. Na afloop van de presentatie kunnen studenten met dyslexie standaard-toetsvoorzieningen aanvragen. Het is belangrijk dat je daarvoor een kopie meeneemt van je officiële dyslexieverklaring!

De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 - 21.00 uur, in lokaal 11a (nautisch kwartier).

Als je op een ander moment met de studentendecaan in gesprek wilt over (toets-)voorzieningen of aanpassingen, kun je daarvoor een afspraak maken. Stuur daarvoor een mail naar h.gelderblom@nhl.nl .