header2

Keuzegids HBO 2018: De NHL en Stenden stijgen in ranking

Elf opleidingen met kwaliteitszegel topopleiding

NHL en Stenden stijgen dit jaar in de ranking van de Keuzegids HBO 2018. In totaal hebben elf opleidingen de topopleiding kwaliteitszetel ontvangen, waarmee zij behoren tot de beste van het land. De NHL heeft afgelopen jaar een flinke sprong gemaakt en laat hiermee zien dat de dip achter haar ligt. Stenden stijgt eveneens en laat een stijging voor vrijwel alle opleidingen zien. Beide fusiepartners zijn trots op de resultaten en zien dit als mooie basis om na hun fusie samen verder te werken aan de onderwijskwaliteit.

Stijging in lijn met gestegen studententevredenheid

Deze stappen voorwaarts liggen in lijn met de gestegen studenttevredenheid binnen beide hogescholen, zoals eerder in mei jl. al bekend werd gemaakt. Stenden stijgt met een plek in de ranking van plaats acht vorig jaar naar de zevende plek dit jaar. De NHL verbetert zich sterk ten opzichte van vorig jaar en staat op een vijfde plek in de ranking. Voor NHL en Stenden springen de thema’s: docenten, voorbereiding beroepsloopbaan, begeleiding en toetsing er positief uit.

College van Bestuur

CvB-lid Jan van Iersel: ‘Trots, dat ben ik, op iedereen binnen de hogeschool. Met elkaar hebben we de benodigde kwaliteitssprong gemaakt! Natuurlijk stoppen we nu niet met de kwaliteitsverbeteringen, we blijven samen met Stenden werken aan de kwaliteit en studenttevredenheid.’ CvB voorzitter Leendert Klaassen: ‘Dit is een prachtig resultaat, niet alleen van de bekroonde topopleidingen maar ook van de overige opleidingen die vrijwel allemaal een stijging laten zien. Dit is een resultaat waar we uitermate trots op zijn. De positieve beoordelingen volgen op de kwaliteitsverbetering waar we op in hebben gezet en op in blijven zetten, ook in onze nieuwe hogeschool samen met de NHL.’

NHL Stenden Hogeschool

NHL en Stenden zien de resultaten als een mooi vertrekpunt om in 2018 de sterktes van beide instellingen te bundelen in NHL en Stenden Hogeschool om zoals de Keuzegids HBO al noemt ‘nog beter onderwijs te leveren’. De hogeschool zet in op ‘wereldwijze innovatie’ en kenmerkt zich door een uniek onderwijsconcept gebaseerd op design thinking. Met vestigingen in binnen- en buitenland zorgt zij voor een regionale verankering met een uitgesproken internationaal profiel.

Studenten die in september 2018 willen starten met een studie aan NHL Stenden Hogeschool vinden meer informatie op deze website. Studenten die in februari willen instromen kunnen zich nog bij de afzonderlijke instellingen NHL of Stenden inschrijven.