NaSk (Natuurkunde-Scheikunde)

Wil jij later natuur- en scheikunde geven op het vmbo? En heb je genoeg voorkennis van de exacte vakken? Dan is deze minor iets voor jou. Je doet alle vakkennis op die je nodig hebt om NaSk te geven. Je verdiept je in basismechanica, moleculaire stoffen, warmte en weer, trillingen, golven, optica en straling, elektriciteit, fysische informatica en  elektrochemie. Ook doe je onderzoek en diverse practica om je praktische vaardigheden te ontwikkelen.

Kenmerken

Startmoment

  • September

Locatie

  • Leeuwarden

Taal

  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor alle hbo-opleidingen

Interessegebied

  • Onderwijs

Inhoud van de minor

De vakinhoud van deze  minor/propedeusemodule flex basis vak is zo ingericht dat alle natuurkundige- en scheikundige kennis die op het VMBO aangeboden wordt ook binnen deze module aan bod komt. Natuurlijk wordt er wel van je verwacht dat je deze kennis op een hoger beheersingsniveau beheerst en kunt aantonen.   Behalve aan het je eigen maken van de vakkennis werk je ook aan het verwerven van praktische vaardigheden. Dit toon je aan door middel van een practicumportfolio.   De extra kosten voor een laboratoriumjas, een laboratoriumbril en eenvoudige lab-benodigdheden bedragen ongeveer €80,-   

Opzet van de minor

Bij de minor Nask volg je de vakken zoals die voor de jaar 1 flex- (en voltijd)studenten van de lerarenopleiding natuurkunde en scheikunde in de propedeuse aangeboden wordt. Deze vaklessen worden gedurende het hele schooljaar aangeboden, en zijn vooral (maar niet alleen maar) op donderdag geroosterd. De minor bestaat uit 5 kennistoetsen en een practicum- en onderzoeksportfolio.  .

Toetsing

Toetsing:  kennistoetsen en een practicum- en onderzoeksportfolio-opdracht).

Doelgroep

Voor de toelating aan deze minor gelden dezelfde eisen als aan de toelating voor de studie Leraar Natuurkunde of Scheikunde.    

Mogelijke deelnemers: 
De minor NaSk is geschikt voor studenten van aanpalende opleidingen, die voldoen aan de toelatingseisen van de opleiding leraar natuurkunde of scheikunde of anderszins kunnen aantonen dat de voorkennis voldoende aanwezig is om succesvol aan te sluiten bij de vakken. Een goede indicatie hiervoor is het voldoende afgerond hebben van de havo-examens van wiskunde (B), natuurkunde en scheikunde 

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.