Afbeelding
Header minormarkt
Afbeelding
Header minormarkt
Minor

Betekeniseconomie

Heb je je bedrijf om winst te maken, of wil je ook van toegevoegde waarde zijn op het gebied van bijvoorbeeld geluk?
Start in
februari & september
Ec
30 ECTS
Locatie
Emmen & Leeuwarden

De Betekeniseconomie is een maatschappelijke ontwikkeling waarbij de menselijke behoefte naar zingeving en betekenisvol handelen steeds meer naar voren komt. Het bepaalt steeds meer ons menselijk gedrag en in het bijzonder ons economisch handelen. In de betekeniseconomie zoeken we steeds de balans tussen wat goed is voor ons als persoon en wat goed is voor het grote geheel, het algemeen belang. Economische afwegingen zijn daarbij belangrijk, maar zeggen natuurlijk ook niet alles.

Inhoud van de minor

Tijdens deze minor krijg jij inzicht in de drie 3 W’s (Welvaart, Welbevinden en welzijn) en hoe ze meer in balans gebracht kunnen worden. Welvaart, welzijn en welbevinden moeten namelijk in balans zijn. Er wordt tegenwoordig vooral gekeken naar de economische welvaart om te kijken hoe het met een land gaat. Maar als in Nederland de AEX boven de 600 punten uitkomt (Welvaart), de voedselbank de snelst groeiende bank is (Welbevinden) en de temperatuur stijgt (Welzijn). Dan verliezen wij toch een beetje de controle. Met deze minor leer je er alles over, zodat jij later goed voorbereid je steentje bijdraagt aan een betere wereld.

 

Opzet van de minor

In de minor zullen naast een stevige component Betekeniseconomie ook de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s) centraal staan.
Belangrijkste gegeven is echter dat we vooral gaan DOEN! In groepen gaan we aan de slag met ‘real-life’, ‘wicked problems’ bijv. op het gebied van SDG 1 ‘Geen Armoede’

Ook gaan we ons verdiepen in de overige SDG’s. Van hieruit gaan we ‘empathizen’, onderzoeken, analyseren en adviezen uitbrengen aan diverse belanghebbenden en opdrachtgevers. In de tussentijd krijg je vele inspirerende gastcolleges van (ervarings)deskundigen uit de praktijk.

Deze minor is aangesloten de Ateliers Sociaal Domein. Wil je meer weten over deze ateliers? Kijk dan op https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl. Ook kun je één van de voorlichtingen tijdens de (online) minormarkt bijwonen Online Minormarkt in maart.

Studiekenmerken

Start in
februari & september
Locatie
Emmen & Leeuwarden
Taal
Nederlands
EC's
30 ECTS
Type minor
Voor alle hbo-opleidingen
Sustainable Development Goals

Deze minor draagt bij aan...

Vragen?

Heb je vragen over deze minor, stel ze via het online formulier.

Stel je vraag