Bildung en Burgerschap

Hoe stimuleer je als leraar actief burgerschap? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen begrijpen hoe de samenleving werkt? En hoe leidt je ze op tot zelfbewuste en kritische burgers die een bijdrage leveren aan de maatschappij? Hierover gaat de minor Bildung en Burgerschap. Je verdiept je in onderwerpen als democratie, participatie en identiteitsvorming. En ontdekt jouw rol als docent in burgerschapsonderwijs.

 • Doe onderzoek naar burgerschapsonderwijs in binnen- en buitenland.
 • Ontwikkel je eigen visie.
 • Ontwerp onderwijs dat burgerschap aanmoedigt.

Kenmerken

Startmoment

 • Februari

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

 • Onderwijs

Inhoud van de minor

Burgerschap is een belangrijk thema in het onderwijs van nu. Maar wat verstaan we eigenlijk onder burgerschaps-onderwijs? De Onderwijsraad over burgerschap, een aantal trefwoorden:  Sociale vorming’ ‘Brede cultuuroverdracht’, ’Kennis van tradities en moraal’, ‘Vorming persoon’, ’Functioneren in de samenleving’, ‘Dialoog aangaan’, ‘Standpunt bepalen’     

Scholen hebben een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor burgerschap. Op de middelbare school dienen leerlingen kennis te maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten, teneinde een pluriforme samenleving, actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Eén van de taken van het onderwijs is leerlingen of studenten op te leiden tot ‘een burger die volwaardig deelneemt aan de maatschappij’. Een concreet voorbeeld in het middelbaar onderwijs is het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden.   

In deze minor verdiep je je in de theorie van bildung en burgerschap, doe je onderzoek in een authentieke context van de onderwijspraktijk en vorm je een visie op burgerschapsonderwijs. 

Opzet van de minor

30 EC’s, onderverdeeld in vier opdrachten (leeruitkomsten,  LUK’s): 

 • LUK 1: Je onderzoekt hoe het burgerschapsonderwijs in Nederland wordt vormgegeven en maakt daarbij gebruik van meerdere perspectieven. Je gebruikt hiervoor bronnen en toetst je bevindingen bij tenminste twee scholen  van hetzelfde type (of MBO of AVO)  in twee regio’s in Nederland. 
 • LUK 2: Je toont aan een eigen visie op burgerschapsonderwijs te kunnen formuleren en geeft daarbij aan wat dit betekent voor jouw rol als (vak-)docent.  
 • LUK 3: Je verzorgt, op basis van je voorlopige visie op burgerschapsonderwijs, een  activerende interactieve online gastles voor je mede-studenten van de minor. Je maakt daarbij gebruik van bestaand materiaal en door jou nieuw ontworpen materiaal. 
 • LUK 4: Je toont op basis van eigen onderzoek in de authentieke context aan een ontwerp te kunnen maken ten behoeve van de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs, waarin de kernonderdelen democratie, participatie en identiteitsvorming zijn vertegenwoordigd.

Toetsing

Beoordeling door het behalen van de vier leeruitkomsten (opdrachten)   

Bijzonderheden

Uitsluitend toegankelijk voor studenten van een tweedegraads lerarenopleiding of Pabo en/of studenten met werk- stage-ervaring binnen het onderwijs    

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.