Biologie

Wil je je verder verdiepen in het vak Biologie, zodat je erin kunt lesgeven op het vmbo? Meer leren over het menselijk lichaam, celbiologie, scheikunde en wiskunde, ecologie, gedragsbiologie, practicum en onderzoek? Kies dan voor de minor Biologie!

Kenmerken

Startmoment

  • September

Locatie

  • Leeuwarden

Taal

  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

  • Onderwijs

Inhoud van de minor

De propedeuse van de lerarenopleiding biologie is zo ingericht dat alle biologie die op het VMBO aangeboden wordt aan bod komt. Natuurlijk wordt er wel van je verwacht dat je deze biologiekennis op een hoger beheersingsniveau beheerst.  

Behalve aan het je eigen maken van de biologiekennis werk je ook aan het verwerven van praktische vaardigheden. Dit toon je aan door middel van een practicumportfolio.   In het eerste semester werk je aan de vakken wiskunde- en scheikunde voor biologen, celbiologie en een deel van fysiologie van mens en dier. In het tweede semester staat het vervolg van fysiologie van mens en dier op het programma, verdiep je je in ecologie en gedragsbiologie en rond je het practicum- en onderzoeksportfolio af.   

  In periode 3 en 4 zijn een aantal veldwerkexcursies gepland, waaronder een veldwerkweek op Schiermonnikoog in periode 4.

Opzet van de minor

Bij de minor biologie volg je de biologievakken zoals die voor de jaar 1 flex- (en voltijd)studenten van de lerarenopleiding Biologie in de propedeuse aangeboden wordt. Deze vak lessen worden gedurende het hele schooljaar aangeboden, en zijn vooral (maar niet alleen maar) op donderdag geroosterd. De minor bestaat uit 5 kennistoetsen en een practicum- en onderzoeksportfolio.  . 

Toetsing

Toetsing: 5 kennistoetsen (wiskunde voor biologen, scheikunde voor biologen, celbiologie fysiologie van mens en dier, ecologie en gedragsbiologie en een practicum- en onderzoeksportfolio-opdracht). Je bent je verplicht in te schrijven voor de kennistoetsen.   

Doelgroep

Voor de toelating aan deze minor gelden dezelfde eisen als aan de toelating voor de studie Leraar Biologie.  

Mogelijke deelnemers:  De minor biologie is geschikt voor studenten van aanpalende opleidingen, die voldoen aan de toelatingseisen van de opleiding leraar biologie of anderszins kunnen aantonen dat de voorkennis voldoende aanwezig is om succesvol aan te sluiten bij de vakken. Een goede indicatie hiervoor is het voldoende afgerond hebben van de havo-examens van scheikunde, wiskunde en biologie. 

De extra kosten voor de excursies bedragen ongeveer €200,- 

Let op: Deze minor betreft een aanschuifminor: je schuift aan bij het reguliere onderwijs van de module vakbasis Leraar Biologie van de flexibele lerarenopleiding Biologie. De lessen worden op donderdag gedurende het hele schooljaar aangeboden. Deze 30EC minor duurt dan ook een heel schooljaar. 

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.