Buitenland Lerarenopleidingen

Ga jij de uitdaging aan om met weinig middelen onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren op scholen die weinig ICT-middelen hebben? Of wil jij graag een semester in het buitenland studeren om je te verdiepen in een ander land, cultuur en taal? Of lijkt het je gaaf om een langere periode in het buitenland door te brengen om je de lokale taal eigen te maken en je onder te dompelen in de cultuur van een ander land? In al deze gevallen is deze minor net iets voor jou! 

Kenmerken

Startmoment

  • Februari
  • September

Locatie

  • Leeuwarden

Taal

  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

  • Onderwijs
  • Toerisme en vrije tijd

Inhoud van de minor

In deze minor ga je naar een zelfgekozen buitenland, waar je studeert, gaat werken of waar je verblijft. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om in Suriname bij te dragen aan onderwijsontwikkeling. Ook kun je een zwaartepunt van je verblijf leggen op studeren in het buitenland. Studenten aan een tweedegraads opleiding moderne vreemde talen kiezen vaak voor stage, werk of verblijf in een buitenland van hun taalspecialisatie.  

De leeruitkomst van deze minor bepaal je grotendeels zelf. Voordat je vertrekt, ontwerp je een plan van aanpak waarbij je rondom deelgebieden leerdoelen en leeractiviteiten formuleert. Denk aan leerdoelen rondom je verblijf/stage of studieactiviteiten, leerdoelen rondom taal- en cultuurverwerving, een eigen onderzoek en leerdoelen rondom je persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor ben je in staat je eigen accenten binnen deze minor te leggen en zelf invulling te geven aan datgene dat voor jou belangrijk is.  

Opzet van de minor

Binnen deze minor verblijf je gedurende een langere periode in het buitenland waar je werkt, stageloopt of voor tenminste 20EC onderwijs volgt. Voorafgaande aan het verblijf maak je een plan van aanpak waarin je aangeeft wat de persoonlijke leerdoelen zijn en hoe je de activiteiten vormgeeft die je in staat stellen deze leerdoelen te behalen. 

Er worden meerdere begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd om je te ondersteunen bij het organiseren van je buitenlandverblijf en bij het ontwerp van je plan van aanpak. Je plan van aanpak moet worden goedgekeurd door de examinatoren. Tijdens je verblijf houd je regelmatig online contact met begeleiders. Tijdens en na afloop van je verblijf werk je aan de verwerving van je leerdoelen en de verslaglegging ervan. 

Toetsing

De toetsing bestaat uit een assessment waarin je aantoont dat je de door jou gestelde leerdoelen hebt behaald.  

Doelgroep

Deze minor is bedoeld voor studenten aan de lerarenopleidingen, zowel de tweedegraadslerarenopleidingen (TLO) als de lerarenopleiding basisonderwijs (PABO).  

Het is een pré als je qua studie goed op schema bent en dus geen grote achterstanden hebt. Het is ook belangrijk dat je goed in je vel zit: door je verblijf in het buitenland kun je fantastische ervaringen opdoen, maar het kan soms ook vervreemdend en eenzaam zijn.  

Mogelijk wordt er van tevoren een motivatiebrief of bewijs van instapniveau van taalvaardigheid gevraagd.   

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.