Circular Plastics

Wil jij meewerken aan een duurzame samenleving? En je verdiepen in de mogelijkheden voor hergebruik van plastic? Dan is de minor Circular Plastics iets voor jou. In deze minor analyseer je het proces van plastic inzamelen, reinigen en opwerken. En hoe je van de verkregen materialen nieuwe en duurzame producten ontwikkelt. NHL Stenden Hogeschool heeft de minor samen ontwikkeld met Van Hall Larenstein en Omrin, een innovatief afvalverwerkings- en recyclingbedrijf. 

 • Kom alles te weten over de kringloop van plastic.
 • Doe praktijkonderzoek naar een vraagstuk uit het regionale bedrijfsleven.
 • Volg interessante workshops, practica en gastcolleges.

Kenmerken

Startmoment

 • Februari

Locatie

 • Emmen
 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

 • Economie en Management
 • Techniek

Inhoud van de minor

 • De student is in staat om met behulp van wetenschappelijke literatuur de sociale en economische context van een maatschappelijk vraagstuk te doorgronden en te vertalen naar een concrete onderzoeksvraag. 
 • De student weet een relatie te leggen tussen het centrale thema Circular Plastics en Verpakkingstechnologie, Mechanisch Recyclen en de technologische en chemische benadering van Polymeren & Composieten. 
 • De student voert in een projectomgeving praktijkgericht onderzoek uit naar een duurzaam grondstoffenbeheer en/of processen op basis van een maatschappelijk vraagstuk uit het regionale bedrijfsleven. 
 • De student communiceert de resultaten van het onderzoek in een paper, op een poster en aan het publiek tijdens het afsluitende symposium. 

Opzet van de minor

Door een intensieve samenwerking tussen de lectoraten Circular Plastics en Duurzame Kunststoffen kan met nog meer diepgang een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de realisatie van een duurzame samenleving. Hierin staat het gebruik van hernieuwbare en recyclebare materialen voorop. Deze samenwerking maakt het voor de studenten mogelijk om naar eigen voorkeur een keuze te maken uit de aangeboden onderwijseenheden van zowel de minor Sustainable Polymers als de minor Circular Plastics. De thema’s die hierbij aan bod komen zijn; Circulaire Economie, Verpakkingstechnologie, Recyclen van Kunststoffen, Polymeren & Composieten en Onderzoek en Literatuur .

Tijdens de minor Circular Plastics gaat de student samen met de studenten van de minor Sustainable Polymers aan de slag met concrete vraagstukken uit het bedrijfsleven. Om tot een oplossing te komen worden de stappen van de Design Thinking onderzoekcyclus toegepast: Emphatize, Define, Ideate, Prototype & Test. Gedurende de minor wordt de student hierin ondersteund met workshops, practica en (gast)colleges. Aan het eind van de minor worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd in een paper, op een poster, en aan het publiek tijdens het afsluitende symposium. 

Toetsing

De leeruitkomsten worden getoetst aan de hand van o.a. schriftelijke toetsen, opdrachten, rapportage, presentaties en assessments.   

Toelatingseisen

Derde- of vierdejaars hbo-student (propedeuse + minimaal 50 EC van de postpropedeutische fase). Technische hbo-opleiding van ‘Bachelor of Engineering’ of ‘Bachelor of Applied Sciences’ of ‘Bachelor of Built Environment’. 

De locatie waar de minor wordt verzorgd is Leeuwarden. Een aantal colleges en practica zullen plaatsvinden op de locatie Emmen dan wel bij een bedrijf/opdrachtgever. 

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.