Dieren en Hulpverlening

Heb je een passie om allerlei dieren te helpen? Waarbij je je zowel op theoretisch vlak als in de praktijk wilt ontwikkelen? Bijvoorbeeld via een stage of praktijkplek? Dan is de minor Dieren en Hulpverlening echt iets voor jou!

Belangrijk onderdeel van de minor is passend onderzoek doen en ervaren wat de hulpverleningsvorm vraagt van hulpverlener en dier. Ook vergroot je je eigen mogelijkheden in de begeleiding door middel van oefening in lichaamstaal en het leren werken met intuïtie. In overleg bepalen we of je een onderzoeksopdracht uitvoert of dat je werkt aan je eigen competenties als hulpverlener met behulp van dieren. Je kunt er ook voor kiezen om je te specialiseren in paarden.

Kenmerken

Startmoment

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

 • Zorg en Welzijn

Inhoud van de minor

Een passie voor dieren en natuur, buiten bezig zijn in alle weersomstandigheden zie je als een voordeel voor je begeleiding. Er dient voldoende paarden-, honden- of ander dierervaring vooraf aanwezig te zijn. Dit betreft gedrag, verzorging en training. Te beoordelen via een c.v. en intakesessie door de minorcoördinator.

Modules in deze minor:

 • Kennislijn 1. Ethiek en filosofie
 • Kennislijn 2. Paardengedrag, hondengedrag, dierengedrag algemeen
 • Training 1. Lichaamstaal en emotie
 • Training 2. Methodiek toepassen bij paarden, honden en andere dieren. Intervisie binnen de minorgroep, minimaal 6 bijeenkomsten.
 • Integrale leerlijn: aan de hand van casuïstiek worden de verschillende vormen van dierenhulpverlening onderzocht.

Opzet van de minor

Leerdoelen:

 • De student is in staat om op verantwoorde en methodische wijze cliënt en dier te begeleiden.
 • De student weet op grond van kennis en ervaring de vorm van hulp te kiezen die past bij dier en cliënt en kan dat verantwoorden.
 • De student draagt zorg voor het welzijn van het dier en weet de contacten te begrenzen.
 • De student heeft een idee ontwikkelt voor de juiste leefomgeving van het dier om te voorkomen dat er stress of ziekte ontstaat.

Toetsing

 • Toetsing: een take home tentamen voor het vak ethiek.
 • Eindproduct: een visiestuk over de eigen keuze van werkwijze en de daarbij behorende voorwaarden voor cliënt, dier, ruimte en methoden. Eindproduct bevat: essay/visiestuk, dieren cao en casusuitwerkingen en reflecties van de intervisie. In een leerverslag worden de behaalde leeruitkomsten beschreven
 • Praktijk: praktijktoets op het hulpverleningsbedrijf in de begeleiding met cliënt en dier.  

Toelatingseisen

De minor is geschikt voor studenten die een mensgerichte-, begeleidende of hulpverleningsopleiding volgen met minimaal een half jaar stage/praktijjk-ervaring. Een ruime paardenervaring hebben, op het gebied van rijden, verzorgen, trainen, kennis van paardengedrag en de omgang tussen paard en mens. Of ruime ervaring met honden, omgang, verzorging en training. Of ruime ervaring met een andere diersoort die geschikt is om mensen te ondersteunen.

Dit wordt beoordeeld door de minorcoördinator, bij toelating zal een dieren CV moeten worden overlegd aan de minorcoördinator, met daarin vermeld je ervaring met dieren en wat de dieren voor je betekenen. Dit cv moet vooraf worden opgestuurd. Tevens dien je de beschikking te hebben over een paard/pony/hond/ ander dier om mee te oefenen (16 uur per week) of een stageplek in de werksoort van keuze. Eventuele reiskosten op locatie Haule en reiskosten voor gastlessen en excursie zijn voor eigen rekening. De kosten voor literatuur zijn ook voor eigen rekening.

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.