Duits

Wil jij beter Duits leren praten en schrijven? En je kennis van de Duitse cultuur vergroten? Dan is deze minor iets voor jou. Je leest en bespreekt Duitse literatuur en verdiept je in allerlei onderwerpen die met het land te maken hebben. Zo leer je steeds meer over deze belangrijke handelspartner en populaire vakantiebestemming. De minor begint meteen in september en wordt in vier perioden aangeboden. Per week is de studielast ongeveer twintig uur. Afhankelijk van je taalniveau en studietempo kun je het traject ook sneller afleggen.

 • Verbeter je taalvaardigheidsniveau tot B2.
 • Verdiep je in Duitsland en andere Duitstalige gebieden.
 • Leer door te doen.

Kenmerken

Startmoment

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor alle hbo-opleidingen

Interessegebied

 • Onderwijs

Inhoud van de minor

Duitsland is het land van de ‘Dichter und Denker’ en is een belangrijke handelspartner en populaire vakantiebestemming binnen Europa en daarbuiten.  In de minor Duits werk je aan de verbetering van je taalvaardigheidsniveau tot B2 en aan je kennis over Duitsland en andere Duitstalige gebieden. Je leest Duitstalige literatuur en analyseert en bespreekt verschillende titels uit jeugd – en volwassenenliteratuur.

Samen met je medestudenten verdiep je je actief in diverse onderwerpen; je schrijft en spreekt daarbij zoveel mogelijk in het Duits, door te doen leer je het snelst. We bieden je een scala aan werkvormen in de lessen en passende toetsen om deze minor af te kunnen ronden.  In samenspraak met een studiecoach bepaal hoe je het programma kunt doorlopen.   

Opzet van de minor

Voor de module basis vak hebben we LUK’s geformuleerd op het gebied van taal en cultuur.  Indicatoren helpen bij het bepalen van de persoonlijke studiedoelen.

LUK Taal

Je beheerst de taalvaardigheden zowel receptief (leesvaardigheid en luistervaardigheid) als productief (schrijfvaardigheid en spreek- en gespreksvaardigheid) op B2 niveau van het Europees Referentiekader (ERK) in het Duits en kent de bijbehorende grammaticale, pragmatische en semantische structuren, zoals nodig voor de domeinen openbare dienstverlening, politiek & maatschappij,  arbeid & beroep, opleiding & school en vreemde talen. 

LUK Cultuur

Je beweegt je in een Duitstalige context op een intercultureel sensitieve manier. 

Toetsing

 • Vaardighedentoets B2 - schriftelijk en mondeling entamen
 • Basisgrammatica en idioom tentamen
 • Fonetiek opdracht
 • Basiskennis Landeskunde D-A-CH tentamen
 • Basis socioculturele kennis en literatuur assessment  

Doelgroep

Niet toegankelijk voor studenten Tweedegraads Lerarenopleiding Duits Voltijd of Flex.  Taalvaardigheid Duits op ERK-niveau B1 is een vereiste. 

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.