Afbeelding
minor-header-blauwe-pijl
Afbeelding
minor-header-blauwe-pijl
Minor

Future Design Playground

Start in
februari & september
Ec
30 ECTS
Locatie
Leeuwarden

Wil jij de toekomst zelf vormgeven?

Dan is de minor Future Design Playground dé minor voor jou. Samen met betrokken partners uit de samenleving ontwikkel je visies en oplossingen voor het jaar 2050. Onze eigen methode van Future Design maakt van jou een echte “toekomst-ontwerper”.  Je leert de complexiteit van ‘wicked problems’ begrijpen en ontdekt de belangen van alle stakeholders. Je zet wereldwijde megatrends in om toekomstbeelden te creëren die de basis vormen voor de veranderingen van morgen. 

Inhoud van de minor

Iedere student binnen FDP heeft een unieke achtergrond en perspectief. Ze komen uit alle studierichtingen en van over de hele wereld en vormen samen een bijzondere multidisciplinaire community. Met hen ontwerp je prototypes om je visie te testen en creëer je echte waarde voor mensen, voor gemeenschappen en voor de samenleving. Voor nu tot 2050.

Je kunt de komende twee jaar bijdragen aan de volgende thema’s:

  • Toekomst van E- Health / zorgverlening in onze regio ​
  • Toekomst van regionale en duurzame agricultuur
  • Toekomst van biodiversity in Friesland
  • Toekomst van brede welvaart in Friesland

The future is not something we enter. The future is something we create.” - Leonard I. Sweet

Draag bij! Je bent van harte welkom.

De minor Future Design Playground is onderdeel van de Future Design Factory.

Opzet van de minor

We hebben onze eigen methode van ‘toekomstig ontwerpen’ ontwikkeld die uniek is voor NHL Stenden Hogeschool. In zes heel duidelijke stappen loodsen we je door het toekomstige ontwerpproces. Elke stap wordt ondersteund door workshops, inbreng van specialisten, persoonlijk mindset-onderzoek en experimenten. En natuurlijk alles wat je kunt bedenken of ontwerpen. We zijn tenslotte een speeltuin! We zullen ontwerpend onderzoek gebruiken om alle aspecten en verbanden van toekomstige problemen grondig te begrijpen. We gaan in groepjes aan de vier thema's werken, maar we verbeelden ook de toekomst en bedenken en prototypen met de hele groep.

Studiekenmerken

Start in
februari & september
Locatie
Leeuwarden
Taal
Engels en Nederlands
EC's
30 ECTS
Type minor
Voor alle hbo-opleidingen

Vragen?

Heb je vragen over deze minor, stel ze via het online formulier.

Stel je vraag