Health Innovation

In de minor Health Innovation staat het op een multidisciplinaire manier innovatieve oplossingen en voorzieningen ontwikkelen en toepassen binnen de praktijk van Zorg&Welzijn centraal. Binnen deze minor ga je aan de slag met ‘echte’ praktijkproblemen waarbij de focus ligt op het creëren van oplossingen die toe te passen zijn in de context waar het om gaat. Waar liggen cliënten of professionals hun wensen/behoeften en hoe sluit je hierbij aan met het ontwikkelen van innovatieve oplossingen? Dit onderzoek je aan de hand van de design thinking methode. Daarbij gaat het om creativiteit, anders durven denken en experimenteren. 

 

Kenmerken

Startmoment

  • Februari
  • September

Locatie

  • Online
  • Leeuwarden

Taal

  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

  • Zorg en Welzijn

Inhoud van de minor

Binnen de minor Health Innovation staan diverse integrale opdrachten centraal, met elk hun eigen focus. Tijdens de integrale opdrachten maak je kennis met bestaande digitale toepassingen en leer je hier gericht een analyse van te maken en ga je binnen een gesloten kader oplossingen ontwerpen voor een bestaande probleemsituatie en ga je voor een wat langere tijd aan de slag met een praktijkprobleem. De complexiteit van de integrale opdrachten neemt met verloop van tijd toe. De minor Health Innovation gaat met name om verbreding van kennis en deskundigheid. De minor kent daarbij een vijftal competenties die centraal staan 1. Analyze (Analyseer) De Ba Health Innovation signaleert en analyseert adequaat complexe probleemsituaties van patiënten, cliënten, doelgroepen in hun bredere context. 2. Create (Creëren) De Ba Health Innovation coördineert en draagt vanuit een ontwerpgerichte aanpak plan- en projectmatig bij aan veranderingen, zodat (technologische) innovatieve toepassingen effectief, doelmatig en duurzaam ontwikkeld worden. 3. Connect (Verbind) De Ba Health Innovation initieert verandering en bestendigt samenwerking tussen verschillende disciplines of lagen in de organisatie, en weet constructief gebruik te maken van de diverse belangen, waarden en deskundigheid van gebruikers (zorg- en welzijnsprofessionals en/of doelgroepen), professionals uit de technologische disciplines en het management door deze te vertalen en aan elkaar verbinden. 4. Design (Ontwerp) De Ba Health Innovation regisseert en initieert iteratieve ontwerpprocessen gericht op het (co)creëren van (technologische) innovatie, aangestuurd en gelegitimeerd vanuit ontwerpdenken, rekening houdend met een context die voortdurend in ontwikkeling is. 5. Share (Deel) De Ba Health Innovation ontwikkelt een eigen visie en professionele attitude ten aanzien van innovaties in zorg en welzijn, en draagt de expertise over (maatschappelijke, technologische, vakinhoudelijke) ontwikkelingen in het zorg- en welzijnsdomein over aan zorg- en welzijnsprofessionals, zowel binnen als buiten de eigen organisatie, gericht op deskundigheidsbevordering en actualisering van het beroep en de beroepspraktijk. 

Opzet van de Minor

Om te werken aan de competenties, zoals eerder beschreven, worden diverse onderwijsactiviteiten aangeboden, zoals; colleges over design thinking/ ethiek, werkbezoeken bij instellingen, gastcolleges/ workshops van interessante sprekers, het werken aan integrale opdrachten zoals ateliers waarin je met een multidisciplinair team een vraagstuk aan de hand van Design Thinking onderzoekt en een minicase waarin je in een korte tijd een oplossing zoekt voor een vraagstuk aan de hand van Design Thinking etc. 

Toetsing

Gedurende de minoren zijn er regelmatige formatieve toetsmomenten. Aan formatieve toetsmomenten zijn geen EC’s gekoppeld. Deze momenten zijn bedoeld om te zien waar je op dat moment staat en waar je je verder in kan ontwikkelen om je daarmee verder te brengen in het leerproces. Dit kun je dan ook meenemen naar het uiteindelijke toetsmoment, het Assessment of Learning, waar de EC’s aan gekoppeld zijn. De bewijzen, leerervaringen e.d. die je tijdens de formatieve toetsmomenten hebt opgedaan kun je dan ook weer opvoeren voor het uiteindelijke assessment, om zo de groei/ontwikkeling die je hebt doorgemaakt inzichtelijk te maken. 

Doelgroep

Studenten uit verschillende vakgebieden kunnen deelnemen aan de minor, denk daarbij aan opleiding op het gebied van: Zorg en Welzijn, paramedische studies, ICT, CMD etc. 

Deze minor wordt aangeboden door de Opleiding tot Verpleegkunde.

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.