Infrastructuur RO

Wil jij werken aan een goede, veilige infrastructuur? Die maatschappelijke en economische ontwikkeling mogelijk maakt, nu en in de toekomst? Dan is deze minor iets voor jou! Je gaat samen met een gerenommeerd advies- en ingenieursbureau aan de slag met een real-life casus. Je doorloopt alle stadia van het ontwerpproces, met als resultaat: een ontwerp in 3D. Ook verdiep je je in assetmanagement: alles rond de uitvoering, kosten, beheer en onderhoud van infrastructuurprojecten.

 • Leer alle kanten van het werkveld kennen.
 • Werk aan je ontwerpvaardigheden.
 • Ontwikkel diverse beroepscompetenties.

Kenmerken

Startmoment

 • Februari

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

 • Techniek

Inhoud van de minor

Het doel van deze minor is de student de aspecten bij te brengen waar hij als medewerker in het werkveld infrastructuur mee te maken krijgt als beleidsmaker, ontwerper, werkvoorbereider, directievoerder, uitvoerder of wegbeheerder. 

Bij de ontwikkeling van deze module is overleg met het werkveld geweest en de onderwerpen sluiten aan bij het werkveld van een pas afgestudeerde civieltechnisch of verkeerskundig medewerker infrastructuur bij een overheidsinstelling, adviesbureau of een aannemer, n.l. initiëren, ontwerpen, realiseren, voorbereiden, beheren en onderhouden van civiel- en verkeerstechnische infrastructuur. 

Gedurende deze minor wordt op niveau III gewerkt aan de beroepscompetenties ‘Initiëren en sturen’, ‘Ontwerpen’, ‘Specificeren’ en ‘Beheren’.  Gedurende de minor wordt op niveau III gewerkt aan de algemene HBO competenties ‘Onderzoeken’ en ‘Communiceren en samenwerken’ 

De volgende onderdelen van het vakgebied Infrastructuur komen geïntegreerd aan de orde: 

 • Analyse
 • Ontwerp
 • Bestekken
 • Begroten
 • Organisatie
 • Assetmanagement
 • Rioleringsplan dan wel Beleving & Shared Space (afhankelijk van vooropleiding)

Opzet van de minor

Globale indeling (dit kan tijdens het traject nog enigszins wijzigen) 

Week 1-5

 • Eisen aantonen/verantwoorden in het ontwerp van een deel van een stroomweg door opstellen van een verificatieplan 
 • Uitgangspunten opstellen vanuit de richtlijnen wat resulteert in een  uitgangspuntennotitie met principe profielen 
 • De bij het functioneel ontwerp behorende rijstrookschema’s opstellen en verantwoorden 
 • Cursus Civil3D volgen 

Week 6-13

 • Varianten opstellen (viltstiftschetsen) op basis van de uitgangspuntennotitie voor de aanpassing van een deel van de stroomweg  
 • Keuzes en afwegingen maken met behulp van een Trade-Off Matrix en vastleggen in een review 
 • Het opstellen van een raakvlakanalyse 
 • Presentatie functioneel en elementair ontwerp aan opdrachtgever 
 • Opleveren analyse verkeer- en waterstructuur nieuwe woonwijk 

Week 14-21

 • Integraal ontwerp opstellen (in Civil3D) o.b.v. de vastgelegde uitgangspunten en voorzien van verificatierapport 
 • Eisen aantonen in ontwerp en vastleggen in een ontwerpnota 
 • Presentatie integraal ontwerp aan opdrachtgever 
 • Constructieberekeningen wegverhardingen 
 • Workshop Bestekken & Begroten 
 • RAW-Bestek van het ontwerp van een (deel van) de stroomweg 
 • Begroting(en) van bovengenoemd RAW-bestek incl. onderbouwingen 
 • Ontwerp verkeer- en waterstructuur deel van de woonwijk, incl. detaillering   
 • Cursus Civil3D 
 • Cursus Shared Space (evt. maken opdracht voor VKR-punten) 

Week 3-21

 • Cursus/opdrachten assetmanagement uitwerken 
 • Afronding cursus Civil3D 

Toetsing

Tijdens de minor Infrastructuur wordt er op verschillende momenten getoetst of je   voldoende weet en kunt. Hieronder is aangeven wat en wanneer er wordt   getoetst en hoeveel EC’s er kunnen worden verdiend (in totaal 30 ec).    

De eerder genoemde taken worden d.m.v. een tekening dan wel rapportage afgerond per taak is de volgende verdeling gemaakt: 

Beoordeling opdrachten stroomweg week 1 t/m 13 + competentiepeiling 1, 6 ec 
Beoordeling opdrachten woonwijk week 1 t/m 13 + competentiepeiling 2, 6 ec 
Beoordeling opdrachten stroomweg week 14 t/m 21 + competentiepeiling 3, 6 ec 
Beoordeling opdrachten woonwijk + assetmanagement 14 t/m 21 + competentiepeiling 4, 7 ec 

Daarnaast worden de volgende onderdelen opgepakt:

 • Opdracht Shared Space, 3 ec  
 • Opdracht beleving, 2 ec 

Toelatingseisen

Studenten Civiele Techniek en/of Ruimtelijke Ontwikkeling die de propedeuse van de afdeling Built Environment hebben afgerond en het tweede jaar van de opleiding Civiele Techniek of Ruimtelijke Ontwikkeling hebben doorlopen en de minor wegen hebben gevolgd of gelijkwaardige basiskennis hebben vergaard. 

Als je op basis van je vooropleiding of eerder verworven competenties vrijstelling hebt voor bovenstaande onderdelen mag je ook meedoen aan de minor Infrastructuur.   

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.