Jurist in een digitale omgeving

Wat mag wel en wat mag niet op internet? Werkt het recht online net als offline, of zijn er verschillen? Mag een burgemeester bijvoorbeeld optreden tegen uitingen op social media? En wat doe je als je bij online verkoop bent opgelicht? Dit soort vraagstukken speelt steeds vaker. En bestaande wet- en regelgeving geeft niet altijd een pasklaar antwoord. Vind jij de juridische kant van het internet interessant, dan is deze minor iets voor jou. 

 • Verdiep je in privacy, intellectueel eigendomsrecht, consumentenrecht en technologische ontwikkelingen.
 • Doe praktijkonderzoek en brengt advies uit aan een (fictieve) opdrachtgever.
 • Volg gastcolleges van deskundigen uit het werkveld.

Kenmerken

Startmoment

 • Februari
 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor alle hbo-opleidingen

Interessegebied

 • Bestuur en recht

Inhoud van de minor

Relevante rechtsgebieden voor deze minor zijn onder andere (internationaal) verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, het intellectueel eigendomsrecht en privacy recht. In deze minor wordt de ‘online’ juridische werkelijkheid verkend en wordt bekeken waar de overeenkomsten en verschillen zijn en hoe hier in de praktijk mee wordt omgegaan. De praktijk is aan verandering onderhevig. Het is belangrijk dat studenten zich bewust zijn van deze dynamische context. 
De theorie wordt direct in de praktijk gebracht door de studenten en docenten, in samenwerking met het werkveld. Dit sluit aan bij het onderwijsconcept van NHLStenden, Design based Education.
De minor  is deels aanbod- en deels vraag gestuurd.
Ter ondersteuning van het werk van de studenten worden workshops gehouden over de materie waar studenten mee in aanraking komen bij het maken van de producten, zoals  

 • het (internationaal) verbintenissenrecht, met aandacht voor de privacy wetgeving. 
 • het intellectuele eigendomsrecht; 
 • het (Europees) consumentenrecht; 
 • legal English;  
 • informatievaardigheden; en 
 • onderzoek. 

Ook worden gastcolleges gegeven, waarbij deskundigen uit het werkveld hun visie geven op actuele ontwikkelingen.  Waar mogelijk zullen we studenten in de gelegenheid stellen webinars te volgen, in samenwerking met het lectoraat Cybersafety. 
Relevante informatie is te vinden op de blackboard omgeving. Hier zullen de verschillende vakdocenten ook literatuur aanbevelen. 
Verder is er tijdens de minor begeleiding van docenten bij het maken van de webwinkel, het draaiboek en het onderzoeksrapport.   

Opzet van de minor

Aan welke producten wordt tijdens de minor gewerkt?

 • Het projectplan (samenwerkingsovereenkomst, personal ambition statement, logboek en reflectierapport) – individueel product 
 • Het opzetten van een webwinkel met daarbij een (juridisch) draaiboek – (vrije keuze van studenten, mits passend binnen de context van de minor) - groepsproduct 
 • Praktijk gericht juridisch onderzoek, inclusief plan van aanpak (vrije keuze van studenten, mits passend binnen de context van de minor)  - groepsproduct 
 • Legal English (mondelinge of schriftelijke opdracht) - individueel 

Ook zijn leerdoelen van deze minor gekoppeld aan de opdrachten die de student uitvoert, waarbij student zelf ook leerdoelen formuleert in zijn personal ambition statement. (Bij de groepsproducten, volgt ook nog een individuele beoordeling tijdens de assessments)
Wat zijn onder andere leerdoelen? 

 • Samenwerken in groepsverband  
 • Zelfstandig werken onder zekere tijdsdruk 
 • Kennis en inzicht in de juridische aspecten van een webwinkel en het kunnen doorlopen van het bestelproces 
 • Inzicht in de taken en rol van de jurist in de digitale samenleving  
 • Het doen van een praktijk gericht juridisch onderzoek, inclusief het opstellen van een plan van aanpak en het opstellen van een bruikbaar advies voor de (fictieve) opdrachtgever 
 • Het kunnen presenteren van gemaakte producten, mondeling en schriftelijk 

Toetsing

Toetsonderdeel EC's Semester 1/Semester 2
(afgetoetst in welke periode)
Draaiboek webwinkel 9 P1/P3
Webwinkel Assessment 2 P1/P3
Rapport onderzoek 15 P2/P4
Legal English 2 P2/P4
Eindassessment 2

P2/P4

Tijdens het mondeling webwinkel assessment laten studenten hun draaiende webwinkel zien aan de examinatoren, hier worden vragen over gesteld door de examinatoren aan studenten afzonderlijk, ook over de juridische aspecten, waarna een individuele beoordeling volgt. 
Tijdens het mondeling eindassessment wordt de competentie zelfsturing individueel afgetoetst. Legal English wordt individueel afgetoetst, mondeling of schriftelijk. 
Het draaiboek van de webwinkel en het onderzoeksrapport zijn groepsproducten en worden als zodanig afgetoetst.

Toelatingseisen

Er zijn geen ingangseisen om deel te kunnen nemen. Op basis van de ervaringen en de in de minor te maken beroepsproducten is de minor in ieder geval geschikt voor: 

 • Studenten van de opleiding HBO rechten die hun propedeuse hebben behaald en een groot deel van de studiepunten uit jaar 2.  

Voor studenten van andere opleidingen binnen de Thorbecke Academie, daarbuiten of van andere hogescholen, die hun propedeuse hebben behaald en basiskennis hebben van het recht en het doen van onderzoek. Dit betreft een derdejaarsminor op niveau 2.  

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.