Mobiliteitsstrategie

Wil jij na je studie op ruimtelijk beleidsniveau meedenken en adviseren over strategische beslissingen in verkeer en vervoer? In de minor Mobiliteitsstrategie doe je de kennis en vaardigheden op die daarvoor nodig zijn. Je leert de techniek van het ontwikkelen van prognosemodellen. Deze verkeersmodellen geven inzicht in toekomstige verkeers- en vervoersstromen.

 • Leer werken met computersimulatiemodellen.
 • Krijg inzicht in prognosemodellen op macroscopisch en microscopisch niveau.
 • Doe excursies naar overheidsinstellingen en bedrijven uit het werkveld.

Kenmerken

Startmoment

 • Februari

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

 • Techniek

Inhoud van de minor

In periode 3 wordt het macroscopisch netwerkniveau behandeld. Theorie en toepassing vullen elkaar daarbij aan, terwijl in een parallelle lijn aan een theoretisch verkeersmodel van Leeuwarden wordt gewerkt aan voorspellingen voor toekomstige situaties. 

In periode 4 wordt verder ingegaan op het microscopische niveau , waarbij de resultaten uit periode 3 het startpunt vormen. Op basis van bestaande vormgeving van één of twee kruispunten worden te verwachten verkeersstromen op het detailniveau van voertuigen gesimuleerd in een computermodel en een analyse gemaakt van wenselijke aanpassingen in de geometrie van de infrastructuur.  Vakken: theorie verkeersmodellering, wiskunde, statistiek, verkeersstroomtheorie  

Opzet van de minor

In periode 3 wordt na kennismaking met de software OmniTRANS voor het verkeersmodel in overleg met de docent door individuele studenten of tweetallen een drietal varianten ontwikkeld, die vervolgens worden geanalyseerd op verkeerseffecten en waaruit tenslotte een keuze moet worden gemaakt. 

In periode 4 wordt met softwarepakket VISSIM een microsimulatie gebouwd van een kruispunt / twee kruispunten met wegvak en doorgerekend op kwaliteit van verkeersdoorstroming en hoe deze eventueel kan worden verbeterd. 

In beide periode is ruimte voor één excursie naar een overheidsinstantie of bedrijf.

Literatuur

 • Reader Transport modelling, the four step model, P. Euser 
 • Transport modelling in OmniTRANS, Exercisebook, DAT Mobility 
 • Manual VISSIM 
 • Modelling Transport, 4th Edition, Juan de Dios Ortúzar, Luis G. Willumsen, ISBN: 978-0-470-76039-0 

Toetsing

De minor is opgebouwd uit twee onderdelen, die afzonderlijk in perioden 3 en 4 de volgende toetseenheden, toetsen en puntenverdeling kennen: 

Toetseenheid periode 3

Ruimtelijke planvorming  Varianten ontwikkelen 5 EC 
Varianten doorrekenen (50%) 10 EC
Kennistoets 1 Mobiliteitsstrategie (50%)

Toetseenheid periode 4

Simulatie verkeersafwikkeling Analyse verkeersafwikkeling (33%) 14 EC
Simulatie bouwen (33%)
Kennistoets 2 Mobiliteitsstrategie (33%)
Mobiliteitsstrategie Assessment 1 EC

Toelatingseisen

Ingangeisen

 • Kennis en inzicht in Basis HBO wiskunde en statistiek
 • Kennis en inzicht in Ruimtelijk beleid in Nederland

Affiniteit met computersimulatiemodellen, overheidsbeleid verkeer en vervoer. en een technisch profiel.

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.