Natuurkunde voor studenten van de lerarenopleiding Scheikunde

Wil je je binnen de lerarenopleiding Scheikunde verder verdiepen in natuurkunde? Zodat je daarna alleen nog de landelijke kennistoets natuurkunde hoeft af te ronden om ook de vakinhoud van de lerarenopleiding natuurkunde aan te tonen? Kies dan voor de minor Natuurkunde voor studenten van de lerarenopleiding Scheikunde!

Kenmerken

Startmoment

  • Februari
  • April
  • September
  • November

Locatie

  • Leeuwarden

Taal

  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

  • Onderwijs

Inhoud van de minor

Bij de minor natuurkunde voor studenten aan de lerarenopleiding scheikunde verken en onderzoek je de concepten zoals die beschreven staan in de kennisbasis natuurkunde, inclusief de bijbehorende wiskunde, diepgaander zodat je boven de stof staat. Je kunt je kennis en vaardigheden wendbaar inzetten in het hele tweedegraadsvakgebied. 

Opzet van de minor

Studenten nemen zelf het initiatief voor het maken van een minorplanning en bespreken hun planning in de weken voorafgaand aan de start van de minor met de minorbeheerder. Hierdoor kun je op verschillende momenten per jaar aan de minor beginnen. Bij de uitvoering van het onderwijs wordt waar mogelijk aangesloten bij het reguliere voltijd /deeltijd flexibel onderwijs. Daarnaast wordt er van je verwacht om veel van de gevraagde kennis en vaardigheden in zelfstudie je eigen te maken.  

Toetsing

De toetsing van deze minor is identiek aan de flex-module vakverdieping natuurkunde, op de landelijke kennistoets natuurkude na. Je kunt er ook voor kiezen om een eigen vrije minor samen te stellen waarbij je voor 30ec aan natuurkundevakken uit de hoofdfase van de opleiding natuurkunde kiest. Gebruik hiervoor dan het aanvraagformulier vrije minor dat je kunt vinden op intranet bij de examencommissie Tweedegraads lerarenopleidingen. Bespreek dit vooraf met Karen de Boer.  

Doelgroep

Alleen voor studenten van de lerarenopleiding Scheikunde die de propedeuse hebben afgerond.    

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.