Onderwijs in Suriname

Door de onzekere factoren rondom het coronavirus is besloten deze minor niet aan te bieden in semester 2 van schooljaar 2020-2021

Ga jij de uitdaging aan om met weinig middelen onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren? Op scholen die vooral docentgestuurd lesgeven en weinig ICT-middelen hebben? Dan is de minor Onderwijs in Suriname iets voor jou. Ervaar de andere cultuur, rijke historie en verschillende bevolkingsgroepen.

 • Woon en studeer 5 maanden in het buitenland.
 • Maak kennis met de Surinaamse cultuur.
 • Werk op basisscholen en in het voortgezet onderwijs.

Kenmerken

Startmoment

 • Februari
 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

 • Onderwijs

Inhoud van de minor

De minor Suriname bestaat uit een verblijf van 5 maanden in Suriname waarin activiteiten uitgevoerd worden op particuliere en overheidsscholen voor voortgezet onderwijs en basisonderwijs. De onderdelen binnen deze minor staan in het teken van het onderwijs en het eigen vakgebied in de Surinaamse cultuur. Er wordt zowel binnen de onder-wijscontext als daarbuiten volop kennis gemaakt met de Surinaamse cultuur. Het is een minor die het opdoen van internationale sensitiviteit bevordert en internationale en interculturele kennis en vaardigheden combineert. Dit sluit tevens aan op de samenleving die een steeds meer cultureel divers karakter krijgt waarop toekomstige professionals moeten worden voorbereid.     

Opzet van de minor

De minor vindt plaats in Suriname en bestaat uit de onderdelen theorie (10 EC’s), praktijk (10 EC’s) en onderzoek (10 EC’s). 

 • Locaties: stagescholen in Paramaribo en omstreken en in het binnenland van Suriname en diverse andere locaties. 
   
 • Algemeen leerdoel: de student verwerft kennis, houding en vaardigheden in relatie tot het leraarschap in de Surinaamse cultuur.   
   
 • Leeruitkomsten: de student heeft na afloop van de minor aangetoond  een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling en deskundigheid van het leraarschap door middel van de kennis en ervaringen die in Suriname zijn opgedaan in het kader van onderwijs in internationaal en intercultureel perspectief.  en (theoretisch) onderbouwd hoe hij/zij op adequate wijze onderwijsmateriaal heeft ontwikkeld en onderwijs heeft verzorgd aan leerlingen in een niet -Nederlandse setting namelijk Suriname. te reflecteren op eigen handelen en leerproces en te beschrijven wat hiervan de betekenis is voor zijn/haar persoonlijke en toekomstige beroepsuitoefening.   

Toetsing

De toetsing bestaat uit een portfolio en een presentatie voor de onderdelen, theorie, praktijk en onderzoek gerelateerd aan de praktijk.   

Toelatingseisen

Afhankelijk van de eisen van de betreffende opleiding. Vooraf een motivatiebrief/cv en cultuurverslag inleveren.  Doelgroep: Studenten van de Lerarenopleidingen (TLO) en PABO en overige studenten die geïnteresseerd zijn in het onderwijsveld in Suriname.   

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.