Preventie - Jonge Kind

Wil jij pedagogisch werk doen en jonge kinderen en hun ouders helpen? Om te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige, langdurige problemen? Deze minor gaat over het ondersteunen van kinderen tot 6 jaar in hun eigen omgeving: thuis, op school en in de buurt. Je leert alles over de pedagogische civil society, waarin zorg voor kinderen niet alleen de taak van professionals is, maar mensen ook vooral elkaar helpen. De minor sluit aan op de actuele ontwikkelingen in het werkveld als de Jeugdwet, Wmo en passend onderwijs.

 • Leer alles over ontwikkelingspsychologie, opvoeding en preventie;
 • Coach kinderopvangmedewerkers en vrijwilligers;
 • Coachen van opvoeders;
 • Maak een preventieplan voor een actueel probleem.

Kenmerken

Startmoment

 • Februari
 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

 • Zorg en Welzijn

Inhoud van de minor

Studenten gaan in deze minor verkennen welke macro-ontwikkelingen en trends in de maatschappij gevolgen hebben voor of effect hebben op opvoedingssituaties. Belangrijk is dat de studenten de macro-ontwikkelingen en trends in de maatschappij kunnen vertalen naar een preventieplan. Daarin moet ook aandacht zijn voor ondersteuning en/of coaching van (beroeps)opvoeders.  

Opzet van de minor

De minor biedt o.a.: Kennis t.a.v. ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingstaken, opvoedtaken, preventie. Trainingen pedagogisch coachen van (beroeps) opvoeders. Begeleiding is integraal. De 2 leeruitkomsten worden een opdracht die je in de praktijk uitvoert. Je coacht (semi-) professionals, bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, vrijwilligers die opvoedingsondersteuning bieden. Voor de tweede leeruitkomst maak je een preventieplan voor de organisatie over een actueel thema.  

Toetsing

Leeruitkomst: ontwikkelen preventieplan: 10 EC – Opdracht

De student ontwikkelt in samenspraak met betrokkenen een preventieplan over een maatschappelijk onderwerp in het kader van preventie voor kinderen van 0 – 6 jaar dat aansluit op de actualiteit en wens van de organisatie in de praktijk.

Leeruitkomst: coachen op ontwikkelingsgericht handelen: 20 EC - Opdracht 

De student coacht betrokkenen op preventieve doelen in een pedagogische omgeving voor kinderen van 0-6 jaar, zodat betrokkenen meer bewust bekwaam preventief, pedagogisch en ontwikkelingsgericht handelen met deze kinderen.

Bijzonderheden

* Bij voldoende deelname (> 15 studenten) zal de minor zowel in september als februari van start gaan.

 • De minor staat open voor studenten binnen de volgende sectoren: pedagogiek, onderwijs, zorg en het sociaal domein.  De student(e) is circa 2 á 3 dagen in praktijk actief.
 • De verdeling van de lesuren zal nog nader bekend worden gemaakt. Onderwijsactiviteiten vinden plaats op ‘vaste’ dagen.
 • Literatuur zal bij aanvang van de minor bekend worden gemaakt.  
 • Aanvullende informatie of vragen? Maak gebruik van het online formulier.

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.