Afbeelding
Header minormarkt
Afbeelding
Header minormarkt
Minor

Preventie - Jonge Kind

Wil jij jonge kinderen en hun opvoeders helpen om te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige, langdurige problemen? Lees dan snel verder!
Start in
februari & september
Ec
30 ECTS
Locatie
Leeuwarden

“Voorkomen is beter dan genezen” wordt vaak gezegd. Wanneer in een vroeg stadium problemen gesignaleerd worden (of misschien zelfs al voordat problemen zich voordoen), kunnen mogelijk ‘zwaardere’ vormen van hulp worden voorkomen. Dit ‘preventief werken ’is waar we ons in deze minor op richten, om zo een bijdrage te leveren aan het opgroeien van het jonge kind.


Binnen deze minor signaleren we thema’s die spelen in de eigen omgeving van het jonge kind; de thuissituatie, school, de kinderopvang of de buurt. We onderzoeken de pedagogische civil society, waarin zorg voor kinderen niet alleen de taak van professionals is, maar mensen ook vooral elkaar helpen.

Inhoud van de minor

De student gaat aan de slag met twee leeruitkomsten: een preventieplan en het coachen van (beroeps)opvoeders.
Studenten gaan in deze minor verkennen welke macro-ontwikkelingen en trends in de maatschappij gevolgen hebben voor, of effect hebben op, opvoedingssituaties. Belangrijk is dat de studenten de macro-ontwikkelingen en trends in de maatschappij kunnen vertalen naar een preventieplan. Daarnaast bieden zij een coachtraject aan (beroeps)opvoeders, gericht op pedagogisch, preventief en ontwikkelingsgericht handelen. Dit alles heeft tot doel om vroegtijdig in te kunnen spelen op gesignaleerde thema’s, om zo de ontwikkeling van het jonge kind te bevorderen en eventuele problemen voor te zijn.

Deze minor wordt aangeboden door de opleiding Pedagogiek.

Opzet van de minor

De minor biedt ondersteunende (online) kennislijnen (ontwikkelingspsychologie en preventie). Daarnaast worden studenten getraind in het begeleiden van (beroeps-opvoeders). Wekelijks ontmoeten studenten elkaar in het lesatelier waar ze integraal begeleid worden door een vaste atelierdocent. Binnen deze learning community heeft de student de ruimte om zelf onderzoek te doen en kennis te delen, die van belang is bij het werken met jonge kinderen en diens opvoeders. Daarnaast worden er masterclasses gepland, om zo aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen rondom preventie en het jonge kind.
De student werkt aan het behalen van de leeruitkomsten op een zelf gekozen praktijkplek voor 20 à 24 uur per week. Samen met tenminste 1 medestudent werkt de student op diezelfde plek aan het maken van een preventieplan. Daarnaast begeleidt de student (semi-) professionals, bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers in de kinderopvang of vrijwilligers die opvoedingsondersteuning bieden.

Studiekenmerken

Start in
februari & september
Locatie
Leeuwarden
Taal
Nederlands
EC's
30 ECTS
Type minor
Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.

Stel je vraag