Preventie - Jonge Kind

Wil jij pedagogisch werk doen en jonge kinderen en hun ouders helpen? Om te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige, langdurige problemen? Deze minor gaat over het ondersteunen van kinderen tot 6 jaar in hun eigen omgeving: thuis, op school en in de buurt. Je leert alles over de pedagogische civil society, waarin zorg voor kinderen niet alleen de taak van professionals is, maar mensen ook vooral elkaar helpen. De minor sluit aan op de actuele ontwikkelingen in het werkveld als de Jeugdwet, Wmo en passend onderwijs.

 • Leer alles over ontwikkelingspsychologie, opvoeding en preventie.
 • Coach kinderopvangmedewerkers en vrijwilligers.
 • Maak een preventieplan voor een actueel probleem.

Kenmerken

Startmoment

 • Februari

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

 • Zorg en Welzijn

Inhoud van de minor

Studenten gaan in deze minor verkennen welke macro-ontwikkelingen en trends in de maatschappij gevolgen hebben voor of effect hebben op opvoedingssituaties. Belangrijk is dat de studenten de macro-ontwikkelingen en trends in de maatschappij kunnen vertalen naar een preventieplan. Daarin moet ook aandacht zijn voor ondersteuning en/of coaching van (beroeps)opvoeders.  

Opzet van de minor

De minor biedt o.a.: Kennis t.a.v. ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingstaken, opvoedtaken, preventie. Trainingen pedagogisch coachen van professionals. Begeleiding is integraal. De 2 leeruitkomsten worden een opdracht die je in de praktijk uitvoert. Je coacht (semi-) professionals, bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, vrijwilligers die opvoedingsondersteuning bieden. Voor de tweede leeruitkomst maak je een preventieplan voor de organisatie over een actueel thema.  

Toetsing

Leeruitkomst: ontwikkelen preventieplan: 10 EC – Opdracht
De student ontwikkelt in samenspraak met betrokkenen een preventieplan over een maatschappelijk onderwerp in het kader van preventie voor kinderen van 0 – 6 jaar dat aansluit op de actualiteit en wens van de organisatie in de praktijk.

Leeruitkomst: coachen op ontwikkelingsgericht handelen: 20 EC - Opdracht 
De student coacht, als aspirant pedagogisch consultant, medewerkers in een professionele pedagogische omgeving voor kinderen van 0-6 jaar op pro-actieve en reactieve wijze, zodat de medewerkers zich meer bewust bekwaam voelen in het pedagogisch preventief en ontwikkelingsgericht handelen met deze kinderen.

Bijzonderheden

 • Bij voldoende deelname (> 15 studenten) zal de minor plaatsvinden in semester 2 (studiejaar 2020-2021).
 • Alleen beschikbaar voor studenten van de opleiding Pedagogiek; jaar 3 (DBE). De student(e) is circa 2 á 3 dagen in praktijk actief.
 • De verdeling van de lesuren zal nog nader bekend worden gemaakt.
 • De kosten voor literatuur zal bij aanvang van de minor worden bekend gemaakt. Overige kosten zullen nog nader bekend worden gemaakt. Aanvullende informatie, op aanvraag. Let op: de minor is nog in ontwikkeling.
 • De inhoud is onder voorbehoud van verdere ontwikkeling.
 • Alleen beschikbaar voor studenten van de opleiding Pedagogiek jaar 3

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.