Preventie - Werken met Jongeren

Wil jij na je opleiding werken met jongeren? En hen begeleiden in hun directe leefomgeving? Daarbij kun je denken aan gezin, school, buurthuis, sport- of hobbyclub. Deze minor gaat over het organiseren en uitvoeren van preventieactiviteiten voor jongeren tussen de 12 en 21 jaar. Je helpt ze hun leefwereld te verbeteren en goede keuzes te maken.

 • Leer alles over ontwikkelingspsychologie, versterken van de omgeving en preventie.
 • Ga in gesprek met jongeren.
 • Maak een preventieplan voor een actueel probleem.

Kenmerken

Startmoment

 • Februari
 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

 • Zorg en Welzijn

Inhoud van de minor

Professionals die met jongeren werken, ondersteunen hen en hun omgeving bij het verbeteren van hun leefomgeving, zodat zij op een volwaardige manier kunnen participeren in de samenleving. Zij doen dit o.a. door jongeren te stimuleren keuzes te maken, die hen beschermen tegen risicofactoren en die ten goede komen aan hun kwaliteit van leven. De professional opereert (deels) in de leefwereld van de jongere. Van daaruit worden jongeren gemotiveerd en geactiveerd. Je neemt initiatieven om samen met overheden en organisaties de kansen voor jongeren te verbeteren.  

Opzet van de minor

De minor biedt o.a.:

 • Kennis t.a.v. ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingstaken, opvoedtaken, preventie;
 • Trainingen coachen van jongeren.

Begeleiding vindt plaats in lesatelier. De kennislijnen worden online aangeboden met responsiecolleges. De twee leeruitkomsten worden aangetoond door middel van een opdracht, die je in de praktijk uitvoert. Voor de eerste leeruitkomst voer je een aantal gesprekken met jongeren, bijvoorbeeld in het jongerenwerk, het middelbaar beroepsonderwijs of voortgezet onderwijs. Voor de tweede leeruitkomst maak je in samenspraak met een organisatie een preventieplan over een actueel thema.

Toetsing

Werken met Jongeren bestaat uit 2 leeruitkomsten.

Leeruitkomst: ontwikkelen preventieplan: 10 EC – Opdracht
De student ontwikkelt in samenspraak met betrokkenen een preventieplan over een maatschappelijk onderwerp in het kader van preventie voor kinderen van 12 jaar en ouder dat aansluit op de actualiteit en wens van de organisatie in de praktijk.

Leeruitkomst: verdiepen eigen professionele bekwaamheid t.b.v. preventie  - 20 EC

De student ontwikkelt en onderzoekt zijn of haar eigen professionele bekwaamheid ten behoeve van preventie en ondersteuning van jongeren van 12 jaar en ouder, met het oog op participeren in de samenleving. De student verantwoordt zijn of haar professioneel handelen binnen de omgeving en context van de jongere(n) en geeft het effect van zijn of haar handelen ten behoeve van preventie aan.

Bijzonderheden

Bij voldoende deelname (> 15 studenten) zal de minor zowel in september als februari van start gaan.

 • De minor staat open voor studenten binnen de volgende sectoren: pedagogiek, onderwijs, zorg en het sociaal domein.  De student(e) is circa 2 á 3 dagen in praktijk actief.
 • De verdeling van de lesuren zal nog nader bekend worden gemaakt. Onderwijsactiviteiten vinden plaats op ‘vaste’ dagen.
 • Literatuur zal bij aanvang van de minor bekend worden gemaakt.  
 • Aanvullende informatie of vragen? Maak gebruik van het online formulier.

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.