Preventie - Werken met Jongeren

Wil jij na je opleiding aan de slag in het jongerenwerk? En plannen maken om te voorkomen dat jongeren het verkeerde pad op gaan? Deze minor gaat over het organiseren en uitvoeren van preventieactiviteiten voor jongeren tussen de 12 en 21 jaar. Als jongerenwerker begeleid je jongeren in hun eigen omgeving. Zoals gezin, school, buurthuis, sport- of hobbyclub. Je helpt ze hun leefwereld te verbeteren en goede keuzes te maken.

 • Leer alles over ontwikkelingspsychologie, opvoeding en preventie.
 • Ga in gesprek met jongeren.
 • Maak een preventieplan voor een actueel probleem.

Kenmerken

Startmoment

 • Februari

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

 • Zorg en Welzijn

Inhoud van de minor

Jongerenwerkers ondersteunen jongeren en hun omgeving bij het verbeteren van hun leefomgeving, zodat zij op een volwaardige manier kunnen participeren in de samenleving. Zij doen dit o.a. door jongeren te stimuleren keuzes te maken, die hen beschermen tegen risicofactoren en die ten goede komen aan hun kwaliteit van leven. De professional opereert (deels) in de leefwereld van de jongere. Van daaruit worden jongeren gemotiveerd en geactiveerd. De jongerenwerker neemt initiatieven om samen met overheden en organisaties de kansen voor jongeren te verbeteren.  

Opzet van de minor

De minor biedt o.a.:

 • Kennis t.a.v. ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingstaken, opvoedtaken, preventie.
 • Trainingen leeftijdsspecifiek communiceren met jongeren/outreachend werken.

Begeleiding is integraal. De 2 leeruitkomsten worden een opdracht die je in de praktijk uitvoert. Je voert een aantal gesprekken met jongeren, bijvoorbeeld in het jongeren werk, het middelbaar beroepsonderwijs of voortgezet onderwijs. Voor de tweede leeruitkomst maak je een preventieplan voor de organisatie over een actueel them 

Toetsing

Werken met Jongeren bestaat uit 2 leeruitkomsten.

Leeruitkomst: ontwikkelen preventieplan: 10 EC – Opdracht
De student ontwikkelt in samenspraak met betrokkenen een preventieplan over een maatschappelijk onderwerp in het kader van preventie voor kinderen van 12 jaar en ouder dat aansluit op de actualiteit en wens van de organisatie in de praktijk.

Leeruitkomst: verdiepen eigen pedagogische bekwaamheid: 20 EC - Opdracht
De student ontwikkelt en onderzoekt zijn of haar eigen pedagogische bekwaamheid in de ondersteuning van jongeren van 12 tot 18 jaar, zodat de jongere(n) beter kunnen participeren in de samenleving. De student verantwoordt zijn of haar pedagogisch handelen binnen de omgeving en context van de jongere(n) en geeft het effect van zijn of haar handelen voor de jongere(n) aan.

Bijzonderheden

 • Bij voldoende deelname (> 15 studenten) zal de minor plaatsvinden in semester 2 (studiejaar 2020-2021).
 • De student(e) is circa 2 á 3 dagen in praktijk actief. De verdeling van de lesuren zal nog nader bekend worden gemaakt.
 • De kosten voor literatuur zal bij aanvang van de minor worden bekend gemaakt. Overige kosten zullen nog nader bekend worden gemaakt. Aanvullende informatie, op aanvraag.
 • Let op: de minor is nog in ontwikkeling. De inhoud is onder voorbehoud van verdere ontwikkeling.

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.