Scheikunde voor studenten van de lerarenopleiding Natuurkunde

Wil je je als student aan de lerarenopleiding Natuurkunde verder verdiepen in scheikunde? Zodat je daarna alleen nog de landelijke kennistoets scheikunde hoeft af te ronden om ook de vakinhoud van de lerarenopleiding scheikunde aan te tonen? Kies dan voor de minor Scheikunde voor studenten van de lerarenopleiding Natuurkunde!

De landelijke kennistoets kun je alleen afleggen als je bent ingeschreven aan de lerarenopleiding scheikunde, en aan de drempels voor deelname voldoet. 

Kenmerken

Startmoment

  • Februari
  • April
  • September
  • November

Locatie

  • Leeuwarden

Taal

  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

  • Onderwijs

Inhoud van de minor

Bij de minor scheikunde voor studenten aan de lerarenopleiding natuurkunde verken en onderzoek je de concepten zoals die beschreven staan in de kennisbasis scheikunde diepgaander dan in de propedeuse zodat je in alle opzichten boven de stof staat.  De onderwerpen Atoombouw en chemische binding en anorganische chemie,    Organische chemie en life science, en Fysische chemie en chemische technologie worden met een kennistoets getoetst.    

Van de onderwerpen rondom Anorganische chemie en Atoom-& molecuulbouw en chemische binding,  organische chemie en life science,  fysische chemie en chemische technologie  en analytische chemie maak je daarnaast ook practicum- en onderzoeksverslagen.  Tenslotte toon je aan dat je rondom een scheikundig- en/of  socioscientific onderwerp, gebruik makend van gedegen, navolgbare onderzoeksmethoden een toegankelijk en duidelijk artikel kunt schrijven voor een bepaalde doelgroep.  

Na het afronden van de module verdieping scheikunde ben je in staat als een vakinhoudelijk bekwaam docent onderwijs te verzorgen in het hele tweedegraads vakgebied.  

Opzet van de minor

Studenten nemen zelf het initiatief voor het maken van een minorplanning en bespreken hun planning in de weken voorafgaand aan de start van de minor met de minorbeheerder. Hierdoor kun je op verschillende momenten per jaar aan de minor beginnen. Bij de uitvoering van het onderwijs wordt waar mogelijk aangesloten bij het reguliere voltijd / deeltijd flexibel onderwijs. Daarnaast wordt er van je verwacht om veel van de gevraagde kennis en vaardigheden in zelfstudie je eigen te maken.     

Toetsing

Studenten nemen zelf het initiatief voor het maken van een minorplanning en bespreken hun planning in de weken voorafgaand aan de start van de minor met de minorbeheerder. Hierdoor kun je op verschillende momenten per jaar aan de minor beginnen. Bij de uitvoering van het onderwijs wordt waar mogelijk aangesloten bij het reguliere voltijd / deeltijd flexibel onderwijs. Daarnaast wordt er van je verwacht om veel van de gevraagde kennis en vaardigheden in zelfstudie je eigen te maken.    

Toelatingseisen en bijzonderheden

Alleen voor studenten van de lerarenopleiding Natuurkunde die de propedeuse hebben afgerond.    

Let op: Deze minor betreft een zelfstudie en aanschuifminor: In overleg met de modulebeheerder maak je een eigen studieplanning. Je schuift waar mogelijk aan bij het reguliere onderwijs van de module vakverdieping Leraar Scheikunde van de flexibele lerarenopleiding Scheikunde, en mocht dat niet mogelijk zijn dan werk je in zelfstudie aan de leeruitkomsten. De reguliere lessen worden vooral op donderdagen en gedurende het hele schooljaar aangeboden.  

 De modulebeheerder van deze module vakverdieping leraar scheikunde voor natuurkundestudenten is Dirk Penninga. 

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.