Stedenbouwkunde

Vind je stedenbouwkunde een interessant vakgebied? En heb jij altijd al stedenbouwkundige ontwerpen willen maken? In de minor Stedenbouwkunde krijg je de kans en kennis om dit te doen. Een interessante minor voor studenten die na hun studie misschien wel aan het werk willen in de infrastructuur.

Kenmerken

Startmoment

  • Februari

Locatie

  • Leeuwarden

Taal

  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

  • Techniek

Inhoud van de minor

Tijdens de keuzeminor leer je duurzame ontwerpen te maken op verschillende schaalniveaus. De opdrachten zijn veelal afkomstig uit de praktijk, waardoor je werkt met reële opdrachtgevers. Hierdoor krijg je een realistisch beeld van het vak. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan verkeers- en omgevingspsychologie en leer je hoe je menselijk gedrag kan beïnvloeden in de openbare ruimte.  

Opzet van de minor

Binnen de Minor Stedenbouwkunde werk je in ateliervorm aan de Technische competenties van Built Environment en de Generieke competenties op niveau 3. Hierbij staat het Initiëren en Sturen, Ontwerpen en het Specificeren centraal.  Je kan met behulp van de geleerde technieken assisteren bij het voorbereiden en het maken van een stedenbouwkundig plan. Je hebt inzicht in het juridische kader daarvan. 

De minor Stedenbouwkunde start vanaf februari 2021 en is als keuzeminor te volgen door alle hbo-studenten die opleidingen volgen op het gebied van stedenbouwkunde, ruimtelijke ontwikkeling, planologie, geografie, fysieke leefomgeving en mobiliteit. 

Toetsing

De werkstukken en presentaties, moeten met een voldoende beoordeeld zijn. Sommige werkstukken zijn individueel, andere zijn groepswerkstukken. Aan het einde van het semester word je getoetst door middel van een mondeling assessment op basis van een gemaakt portfolio. Halverwege de periode wordt een tussenpeiling gepland waarbij je voortgang wordt besproken.  Tijdens de gehele minor zullen een aantal flankerende en ondersteunende casussen worden gegeven die los worden getoetst. 

Toelatingseisen

De minor Stedenbouwkunde is als keuzeminor te volgen door alle hbo-studenten die opleidingen volgen op het gebied van stedenbouwkunde, ruimtelijke ontwikkeling, planologie, geografie, fysieke leefomgeving en mobiliteit.     

Propedeuse + 30 EC’s. Tijdens een toelatingsgesprek wordt bekeken of je ontwerpvaardigheden en -kennis voldoende op peil zijn en je het vereiste startniveau beheerst.    

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.