Sustainable Design Solutions

Wil je met studenten van verschillende opleidingen uit binnen- en buitenland werken aan innovatieve ontwerpoplossingen voor allerlei vraagstukken rondom duurzaamheid? Waarbij je bijvoorbeeld focust op toekomstgericht materiaalgebruik, levenslange gezondheid, waardecreatie, sociale duurzaamheid en diversiteit? Dan is de minor Sustainable Design Solutions de goede keuze voor je!

Deze minor is een multidisciplinaire minor binnen de ontwerp-opleiding Communication en Multimedia Design. De vraagstukken die taan bod komen, komen zowel uit het nationale en internationale werkveld en staan altijd in relatie tot je visie als ontwerper-in-opleiding. 

Kenmerken

Startmoment

  • Februari
  • September

Locatie

  • Leeuwarden

Taal

  • Engels
  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor alle hbo-opleidingen

Interessegebied

  • Communicatie en media
  • Techniek

Inhoud van de minor

Om de complexe vraagstukken waar we als maatschappij mee te maken hebben het hoofd te bieden leer je gestructureerd stappen te zetten aan de hand van de Design Thinking methode. Je gaat dus iteratief werken, en het ontwikkelen van prototypes staat hierbij centraal. De eindgebruiker is een essentieel onderdeel van je designproces en daar sta je in nauw contact mee. Middels Design Thinking ben je in staat binnen de meest uiteenlopende vraagstukken structuur aan te brengen en zo een passende en duurzame oplossing te ontwerpen. Daarbij zijn innovatie, creativiteit, een betrokken en open mindset en lef belangrijke waarden. 

De mogelijke oplossingen die je ontwerpt binnen de minor SDS zijn net zo uiteenlopend als de vraagstukken waar we aan werken. Zo kun je denken aan een product of een app, maar ook aan een dienst of een event. Je werkt aan het begin van de ontwerp-funnel en ontwikkelt met je groep een proof-of-concept. Wat de oplossing ook mag zijn, het is jouw design. En dus vragen we je ook je verantwoordelijkheid te nemen en nodigen we je uit na te denken over een goede onderbouwing, de ethische aspecten van je werk en stimuleren we je een eigen design-visie te ontwikkelen. Wat is jouw rol als ontwerper in de wereld? Welke impact wil je maken? We zetten hier een grote diversiteit aan tools en methodes voor in, zoals het Multi-Level Design model, het Business Model Canvas, maar we stimuleren je ook met je eigen leervragen te komen. Op deze leervragen ontvang je gedurende het semester feedback en beoordelen we je. Alles is gericht op je ontwikkeling als ontwerper in de breedste zin van het woord. 

Opzet van de minor

De minor SDS is een community of practice waar we met en van elkaar leren. Wat we in de community niet hebben, zoeken we op. Just-in-time, relevant en vraaggestuurd. Geregeld hebben we excursies of sprekers die ons helpen een probleem, of een onderdeel daarvan, beter te begrijpen.  

 Iedere 2 weken presenteer je je project en laat je zien waar jullie als team staan. Je geeft en krijgt feedback en kunt een bijdrage leveren aan andere projecten. Je ziet de waarde van het delen. Samen met de rest van de community hebben jullie eindeloos veel kennis en ervaring, en je schuwt het niet om dit samen uit te wisselen.   

  Bij de SDS is het belangrijk dat je dingen maakt. We hebben in onze werkplaats de mogelijkheid om snel prototypes te maken op basis van hout, papier, klei, etc. Daarnaast bevindt de minorruimte zich in de oude gevangenis de Blokhuispoort naast het FabLab van het Friesland College, waar je kunt samenwerken om dingen met een 3D printer te maken, of met een laser-cutter uit te snijden. Een inspirerende omgeving waarin je persoonlijke zoektocht vorm gegeven wordt samen met de community binnen en buiten de minor SDS. 

Toetsing

Studeren bij CMD Leeuwarden betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leerproces. Dit leerproces stel je bij voorkeur op volgens de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). 

Dit betekent, dat je een groeiportfolio met daarin een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) met leerdoelen maakt voor de komende periode (Plan), de plannen/activiteiten uitvoert (Do), en herhaaldelijk in consults, mentorgesprekken en feedbackmomenten kijkt waar je staat m.b.t. je leerdoelen (Check). Uit deze momenten haal je ontwikkelpunten waarbinnen je je plannen/activiteiten gaat bijstellen (Act). Dit proces herhaal je iteratief in een periode. Wanneer je je leerdoelen hebt behaald kun je dit laten assessen in een assessment.  We maken daarbij onderscheidt in het tussentijdse assessments (peer- en groepsassessment) dat na ongeveer 10 weken plaatsvindt en het eindassessment (einde semester), waarbij de nadruk ligt op de persoonlijke ontwikkeling per opgenomen competentie.  

Doelgroep

We houden van een diverse groep studenten, want binnen de community werk je in een multidisciplinair team. In de diverse samenstelling van de groep schuilt een hoop kracht, iedereen brengt iets ten tafel: bedrijfskundig inzicht, kennis van biologie, multimediale talenten, creativiteit, inspirerend leiderschap etc. Juist een diversiteit in vakgebieden geeft een veelheid aan mogelijke oplossingen.   

Deze minor wordt ook in het Engels aangeboden. Kijk hiervoor op de Engelstalige website.

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.